Poll of polls

Trondheim – II

Publisert 27. februar 2018. Sist endret 28. februar 2018.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048

1) Vi la 23. februar ut Sentios kommunevalgmåling i Trondheim med Høyre som oppdragsgiver.

2) Trondheim Høyre la ut bakgrunnstallene.

3) En leser av bakgrunnstallene pekte overfor undertegnede på at målingen var "vektet mot 2017 men basert på utregninger på 2015 stemmetall".

4) Vi har derfor henvendt oss til oppdragsgiveren, som i sin tur kontaktet byrået. Vi har med takk fått innsyn i byråets svar til oppdragsgiveren. Det viste seg da at byrået spurte respondentene om de stemte i kommunevalget i 2015, og i så fall på hvilket parti. Byrået spurte deretter om stemmegivning hvis kommunevalg "i morgen". Byrået har dessuten opplyst at "de politiske vektene" er fra "2017-resultatet".

5) Fordi Sentio har spurt respondentene om stemmegivning i 2015, har vi anmodet TV2s Terje Sørensen om å re-regne Sentios matrise i Trondheim med stemmetallene i 2015 som utgangspunkt. Resultatet ble (Sentios barometerfall i parentes): Ap 28,2 (24,1) – H 29,7 (28,8) – Frp 7,4 (10,5) – KrF 2,0 (1,8) – R 2,8 (4,4) – Sp 3,1 (4,7) – SV 11,6 (13,0) – V 7,2 (5,9) – MDG 7,1 (6,3).

6) Koblingen mellom spørsmål om stemmegivning i kommunevalget 2015 og etterfølgende vekting mot stortingsvalget 2017, har for oss – inntil nå – vært en ukjent prosedyre for gjennomføring av en partimåling.

7) Denne fremgangsmåten fører til at det blir vanskeligere å etterprøve barometertallene enn det normalt er. Det skaper en usikkerhet om grunnlaget for undersøkelsen. Terje Sørensens re-regning bidrar også til å skape slik usikkerhet. Denne usikkerheten har ført til at vi har tatt målingen bort fra våre nettsider.

8) Dette viser også viktigheten av at oppdragsgivere for partimålinger – enten det er medier, partier eller andre – viser åpenhet om bakgrunnstall. Fordi Trondheim Høyre viste åpenhet, ble det mulig for publikum å ettergå undersøkelsen, som førte til spørsmål til byrået.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2017

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa 18/5-17
Ap 30,3 24,1 25,5 39,5
Høyre 18,3 29,2 28,0 22,1
Frp 7,4 5,4 5,5 7,7
SV 11,5 12,3 11,0 7,2
Sp 7,7 2,0 2,8 5,4
KrF 1,9 2,0 2,0 2,6
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,7
MDG 6,5 6,2 6,8 4,9
Rødt 6,9 4,6 5,0 4,6
Andre 3,7 8,5 8,0 1,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 61,6
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 37,1
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,7

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner