Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ap målt under 2001 i nord

Publisert 19. februar 2018. Sist endret 19. februar 2018.

1) Nord-Norge – stortingsvalg – InFact for Nordlys – publisert 16. februar 2018.

2) InFact har på vegne av Nordlys målt både de tre nordligste fylkene og landsdelen samlet – i alt fire målinger. InFact har vektet mot stv 2017.

3) Landsdelsmålingen hadde 2.236 respondenter med dette resultatet (stv 2017 i landsdelen i parentes): Ap 22,7 (26,3) – H 22,6 (19,4) – Frp 17,1 (17,3) – SV 8,9 (8,3) – Sp 16,6 (16,8) – KrF 3,1 (2,4) – V 2,7 (3,0) – MDG 2,0 (2,4) – R 3,1 (2,5) – Andre 1,2 (1,6).

3) Nordlys har lagt ut InFacts bakgrunnstall både i landsdelsmålingen og i fylkesmålingen i Troms – publisert som vedlegg til nettsiden som det er lenket til i pkt. 1.

4) Avisen har med det vist en forbilledelig åpenhet. Vi oppfordrer også andre medier til å vise åpenhet om bakgrunnstall.

5) InFact har to matriser – en med og en uten "vet ikke". Det er matrisen som omfatter vet ikke som gir tall som er sammenlignbare med lojalitetstall mv. i andre målinger:

(i) Lojaliteten InFact har funnet i landsdelsmålingen gir nivåer som vi for flere partier kjenner igjen fra nasjonale undersøkelser: Ap 66 – Frp 76 – H 83 – KrF 72 – V 41 – SV 75 – Sp 76 – R 81 – MDG 60.

(ii) Av respondentene som ikke stemte i 2017 var bare 21 pst aktivisert. Blant de aktiviserte var Ap størst, knapt foran Høyre.

(iii) Høyre er flg InFact størst i alle aldersgrupper i nord, bortsett fra +65 der Ap er størst.

(iv) Ap er (klart) størst i Finnmark. Høyre er (marginalt) størst i Nordland og Troms.

6) I tabellen, utarbeidet av Jon Aabye, er landsdelsmålingen sammenstilt med flere stortingsvalg. Vi ser bl.a. at Ap i landsdelen ble målt ett prosentpoeng under sitt resultat i stv 2001, som inntil nå er partiets svakeste stortingsvalg etter 1945.

Nord-Norge

Landsdelsmåling = InFact for Nordlys feb 2018 sum Nordland + Troms + Finnmark

Landsdelsmåling S-2017 S-2013 S-2001 S-1993 S-1981
Ap 22,7 26,3 34,4 23,9 36,9 42,0
H 22,6 19,4 21,6 14,3 12,2 28,0
Frp 17,1 17,3 18,7 13,1 3,7 2,6
SV 8,9 8,3 5,6 15,0 13,3 7,2
Sp 16,6 16,8 6,3 7,4 22,5 5,7
KrF 3,1 2,4 3,7 11,6 5,8 7,0
V 2,7 3,0 3,9 2,2 3,7 3,9
MDG 2,0 2,4 2,2 0,1 0,0 0,0
R 3,1 2,5 1,6 0,8 0,8 1,1
Andre 1,2 1,6 2,1 11,7 1,1 2,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap