Poll of polls

Vekting mot 2015 eller 2017 – ?

Publisert 10. februar 2018. Sist endret 10. februar 2018.

Fylkestingsmåling i sum Troms + Finnmark: Respons for Nordlys og iFinnmark – publisert 8. februar 2018.

Fylkestingsmåling i sum Hedmark + Oppland: Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen – publisert 8. februar 2018.

1) Respons har vektet mot S-2017. Markedsinfo vektet mot F-2015.

2) Sett i lys av forskjellene mellom resultatene i fylkestingsvalget 2015 vs stortingsvalget 2017, er det ikke overraskende at ulike referansevalg gir en ulik retning på barometertallene. Se forskjellene i "landstendens" til høyre i tabellene under.

3) Byråer som vekter kommune- eller fylkesmålinger mot 2015 vs 2017 kan (trolig) få ulike barometertall selv om råtallene er i hovedsak sammenfallende. Skulle vekting mot 2015 eller 2017 bli et tema for flere byråer enn Respons vs Markedsinfo, vil råtallene kunne tiltrekke seg større oppmerksomhet enn de under normale omstendigheter vil ha.

4) Vi registrerer fylkesmålinger på fylkesnumre. Målingene i sum Troms + Finnmark og sum Hedmark + Oppland vil bli lagt inn på normal måte etter at fylkesnumre er opprettet.

5) Tabellene er med takk utarbeidet av Jin Aabye.

Sum Troms og Finnmark – fylkestingsvalg

57 repr i tinget i det sammenslåtte fylket. Sum Troms+Finnmark er beregnet for F-11 og F-15 med 57 repr, for å kunne sammenligne. Feb 18: Respons for Nordlys og iFinnmark, 805 spurte, opptatt 31. jan – 2. feb, vektet mot S-17.

F-2011 % Mnd F-2015 % Mnd feb.18 % Mnd Landstend.
Ap 33969 33,7 21 36005 36,9 22 25083 25,7 15 23,4
H 22740 22,5 14 15905 16,3 9 21667 22,2 13 31,9
Frp 13788 13,7 8 11785 12,1 7 13859 14,2 8 12,1
SV 5665 5,6 3 5998 6,1 4 11224 11,5 7 7,5
Sp 7164 7,1 4 8490 8,7 5 14054 14,4 8 13,2
KrF 3697 3,7 2 3521 3,6 2 1660 1,7 1 2,6
V 4336 4,3 3 5259 5,4 3 4099 4,2 2 3,9
MDG 1063 1,1 3841 3,9 2 3514 3,6 2 4,6
R 2784 2,8 2 4454 4,6 3 2342 2,4 1 1,1
Andre 5734 5,7 2341 2,4 97 0,1
SUM 100940 57 97599 57 97599 57
Ap+Sp+SV 46,4 28 51,7 31 51,6 30
Ap+Sp+SV+MDG+R 50,3 30 60,2 36 57,6 34
Frp+H 36,2 22 28,4 16 36,4 21
Frp+H+V 40,5 25 33,8 19 40,6 23
Frp+H+V+KrF 44,2 27 37,4 21 42,3 24

Sum Hedmark og Oppland – fylkestingsvalg

57 repr i tinget i det sammenslåtte fylket. Sum Hed+Opp er beregnet for F-11 og F-15 med 57 repr, for å kunne sammenligne. Feb 18: Markedsinfo for GD, 600 spurte, opptatt 1 – 6 feb, vektet mot F-15.

F-2011 % Mnd F-2015 % Mnd feb.18 % Mnd Landstend.
Ap 74972 45,1 27 70203 43,7 26 63641 39,6 23 30,5
H 28940 17,4 10 22301 13,9 8 23785 14,8 9 25,0
Frp 13497 8,1 5 10806 6,7 4 8357 5,2 3 8,0
SV 6946 4,2 3 5701 3,5 2 6750 4,2 2 4,8
Sp 20576 12,4 7 27637 17,2 10 36963 23,0 14 10,7
KrF 5434 3,3 2 4540 2,8 2 2571 1,6 1 3,2
V 7955 4,8 3 6275 3,9 2 3375 2,1 1 2,7
MDG 1821 1,1 6570 4,1 2 6428 4,0 2 4,9
R 1607 1,0 2135 1,3 1 6428 4,0 2 6,5
Andre 4647 2,8 4542 2,8 2412 1,5
SUM 166395 57 160710 57 160710 57
Ap+Sp+SV 61,7 37 64,4 38 66,8 39
Ap+Sp+SV+MDG+R 63,8 37 69,8 41 74,8 43
Frp+H 25,5 15 20,6 12 20,0 12
Frp+H+V 30,3 18 24,5 14 22,1 13
Frp+H+V+KrF 33,6 20 27,3 16 23,7 14

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode