Poll of polls

H+Frp+Sp+SV+R opp – II

Publisert 2. februar 2018. Sist endret 2. februar 2018.

Tabellen, utarbeidet av Jon Aabye, oppsummerer summen av de syv målingene i kommuner – med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg – som er tatt opp i desember 2017 og januar 2018. De fem partiene som er nevnt i tittelen er i pluss mot kvlg 2015.

Kommunemålinger 2017/2018

Målinger i åtte kommuner publ 11 des 2017 – 2 feb 2018 med 574.428 stemmer i kvlg 2015 = 24% av 2.392.381 stemmer. Bodø, Rana, Oslo, Bergen, Tønsberg, Færder, Stange, Nye Kristiansand.

K-2015 % 2017/2018 % Landstendens
Ap 192195 33,5 136645 23,8 23,5
H 161490 28,1 200492 34,9 28,8
Frp 42864 7,5 50767 8,8 11,2
SV 30925 5,4 49008 8,5 6,5
Sp 9895 1,7 18320 3,2 15,7
KrF 25665 4,5 18837 3,3 4,0
V 34805 6,1 30712 5,3 4,9
MDG 39287 6,8 33054 5,8 3,6
R 23008 4,0 29453 5,1 2,5
Andre 13548 2,4 6213 1,1
R+SV 746 0,1 927 0,2
Sum stemmer 574428 574428

Johan Giertsen

Del på Facebook