Poll of polls

Kommunene: H+Frp+SV+Sp+R opp

Publisert 31. januar 2018. Sist endret 31. januar 2018.

1) Syv kommuner er målt i desember og januar med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg – Bodø, Rana, Oslo, Bergen, Tønsberg, Færder, Stange.

2) Disse kommunene leverte 22 pst av stemmene i kommunevalget 2015.

3) Sees disse syv målingene samlet, er fem partier i pluss mot kvlg 2015: Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt. Se tabellen, som med takk er utarbeidet av Jon Aabye.

4) Merk at kommunene som er målt, og dermed tabellen, ikke avspeiler velgerne forholdsmessig, bl.a. er kommuner der Sp står sterkt underrepresentert så langt.

5) Senterpartiets landstendens med vår beregning vil antagelig gå ned etter som flere sterke Sp-kommuner blir målt, fordi partiets relative fremgang der trolig vil være lavere enn i f.eks. byer som Oslo og Bergen.

Kommuner målt 2017/2018

Målinger i syv kommuner 11 des – 31 jan med 527.439 stemmer i k-2015 = 22 pst av 2.392.381 stemmer. Bodø, Rana, Oslo, Bergen, Tønsberg, Færder, Stange.

K-2015 % 2017/2018 % Landstendens
Ap 179140 34,0 126401 24,0 23,3
H 150689 28,6 184892 35,1 28,4
Frp 38607 7,3 45880 8,7 11,3
SV 29507 5,6 46048 8,7 6,4
Sp 8504 1,6 16205 3,1 16,2
KrF 18484 3,5 12822 2,4 3,8
V 32515 6,2 28832 5,5 4,9
MDG 37009 7,0 31879 6,0 3,7
R 22141 4,2 28748 5,5 2,6
Andre 10097 1,9 4805 0,9
R+SV 746 0,1 927 0,2
Sum stemmer 527439 527439

Målingene i disse kommunene hadde spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg.

Johan Giertsen

Del på Facebook