Poll of polls

Listeforslagene er levert

Publisert 14. april 2011. Sist endret 14. april 2011.

Fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget var 31. mars kl. 2400.

I målinger som opptas etter dette tidspunktet bør oppdragsgiveren kreve at byrået bare gir de intervjuede valget mellom å gi preferanse til partier og lister som stiller i kommunen eller fylket.

En måling opptatt etter 1. april som f.eks. gir en større andel til en bygdeliste som stilte i 2007, men som ikke stiller i 2011, kan være tilnærmet verdiløs.

I kommuner hvor et parti eller en bygdeliste ikke stiller, men hvor de intervjuede har fått anledning til å gi preferanse for partiet eller bygdelisten, vil pollofpolls.no likevel legge ut tallene slik de er publisert av målingens oppdragsgiver.

Hvis to eller flere partier stiller fellesliste, men hvor felleslisten ikke er blant alternativene de intervjuede har fått oppgitt, vil pollofpolls.no også legge ut tallene slik de er publisert av oppdragsgiveren.

En mulighet for pollofpolls.no ville være å se bort fra lister som har fått oppslutning i en lokal måling, men som ikke stiller i kommunen eller fylket. Når det gjelder felleslister som ikke er oppgitt som alternativ for de intervjuede, ville en mulighet for pollofpolls.no være å slå sammen nivåene for partiene som inngår i felleslisten. Begge disse mulighetene ville gi hjemmesnekrete og upresise tall.

Vi vil derfor konsekvent legge ut tallene slik de er publisert av målingenes oppdragsgivere.

Byråer som i målinger opptatt etter 1. april ikke undersøker hvilke partier og lister som stiller i en kommune før intervjuene foretas, yter neppe den innsats som både oppdragsgiveren og publikum for øvrig må kunne forvente.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no