Poll of polls

Nat/KK: Ap mest ned blant kvinner

Publisert 9. januar 2018. Sist endret 9. januar 2018.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap24,2-2,5-2,1
H29,11,68,7
Frp14,50,92,9
SV5,7-1,3-1,9
Sp10,30,1-3,2
KrF3,3-0,4-0,5
V4,70,00,1
MDG3,80,5-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 6. januar 2018.

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Jeløya-partiene vant 90 mandater (Frp+H+V).

2) Høyre har størst endring i prosentpoeng sammenlignet med valget med pluss 4,1 (fra 25,0 til 29,1).

3) Arbeiderpartiet har størst endring i prosentpoeng sammenlignet med målingen i desember fra samme kilde med minus 2,5 (fra 26,7 til 24,2).

4) Sammenlignet med desember synes Arbeiderpartiet – ifølge Norfakta – å være i hovedsak uendret blant menn, men partiets andel blant kvinnelige velgere er gått ned.

(i) Arbeiderpartiets oppslutning blant menn på Norfaktas fire målinger etter valget har vært stabil på 23–25 pst.

(ii) Arbeiderpartiets oppslutning blant kvinner på Norfaktas fire målinger etter valget har variert mellom 24 pst (januar 2018) og 31 pst (desember 2017).

(iii) Fra desember til januar har endringen blant menn iflg Norfakta vært pluss ett pp og blant kvinner minus syv pp.

(iv) Bakgrunnstall har særlige feilmarginer. Arbeiderpartiets oppslutning blant hhv kvinner og menn på denne målingen må leses med denne reservasjonen.

5) SV hadde ikke målbar oppslutning blant aktiviserte hjemmesittere på denne målingen. Så fremt de øvrige bakgrunnstallene for SV treffer, vil det ikke være overraskende om SV i januar får flere sterkere målinger enn de 5,7 som Norfakta fant i denne undersøkelsen – fordi det er grunn til å anta at SV har oppslutning blant aktiviserte hjemmesittere.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V
jan.18 68 82 89 69 72 69 72 65 67
des.17 80 78 89 65 71 69 76 79 76
nov.17 82 84 87 72 54 72 82 83 51
okt.17 85 76 92 84 86 61 89 85 67

Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V
jan.18 22,6 13,3 30,2 4,3 3,5 3,4 10 6,7 5
des.17 24,7 11,6 32,3 4,3 2,7 2,7 9 7,3 4,2
nov.17 26,9 12,7 27,9 3,3 2,6 3,5 9,8 8,6 3,7
okt.17 24,7 11,7 27,7 5,1 3,9 2 11,7 7,9 3,4

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 800.949 – H 732.897.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss Ap
jan.18 48000 16000 -32000
des.17 0 15000 15000
nov.17 8000 7000 -1000
okt.17 24000 0 -24000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Frp

Stv 2017: Ap 800.949 – Frp 444. 683

Fra Ap til Frp Fra Frp til Ap Nto pluss Ap
jan.18 0 9000 9000
des.17 0 0 0
nov.17 0 9000 9000
okt.17 0 4000 4000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Sp

Stv 2017: Ap 800.949 – Sp 302.017

Fra Ap til Sp Fra Sp til Ap Nto pluss Ap
jan.18 24000 12000 -12000
des.17 16000 6000 -10000
nov.17 16000 15000 -1000
okt.17 8000 3000 -5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs SV

Stv 2017: Ap 800.949 – SV 176.222

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss Ap
jan.18 24000 14000 -10000
des.17 24000 7000 -17000
nov.17 24000 5000 -19000
okt.17 8000 7000 -1000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 800.949 – R 70.522

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss Ap
jan.18 8000 0 -8000
des.17 0 0 0
nov.17 8000 0 -8000
okt.17 0 0 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 800.949 – MDG 94.788

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss Ap
jan.18 16000 4000 -12000
des.17 16000 8000 -8000
nov.17 0 5000 5000
okt.17 0 0 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs MDG

Stv 2017: SV 176.222 – MDG 94.788

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss SV
jan.18 2000 5000 3000
des.17 0 6000 6000
nov.17 0 12000 12000
okt.17 0 0 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs R

Stv 2017: SV 176.222 – R 70.522

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss SV
jan.18 12000 19000 -7000
des.17 7000 2000 5000
nov.17 6000 12000 -6000
okt.17 13000 2000 11000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 732.897 – V 127.911

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
jan.18 7000 18000 11000
des.17 7000 13000 6000
nov.17 7000 24000 17000
okt.17 0 13000 13000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 800.949 – V 127.911

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss Ap
jan.18 16000 4000 -12000
des.17 8000 3000 -5000
nov.17 0 10000 10000
okt.17 0 3000 3000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – vet ikke ("på gjerdet")

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V
jan.18 13 6 4 13 9 5 16 10 5
des.17 10 11 6 6 6 15 8 9 9
nov.17 7 4 5 11 9 0 10 3 19
okt.17 5 5 3 3 2 9 5 4 2

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte hjm.sittere

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V
jan.18 48 8 14 2 2 0 17 0 7
des.17 35 2 27 10 0 0 2 13 6
nov.17 36 13 26 2 6 6 6 6 0
okt.17 30 17 19 8 4 4 9 4 2

Norfakta for Nationen og Klassekampen – kvinner

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V Respondenter
jan.18 24 11 27 5 4 4 9 8 6 399
des.17 31 6 29 4 5 2 8 10 4 406
nov.17 28 9 26 5 2 4 11 11 3 420
okt.17 28 7 26 6 4 2 12 10 4 418

Norfakta for Nationen og Klassekampen – menn

Ap Frp H KrF MDG R Sp SV V Respondenter
jan.18 24 18 31 2 3 2 12 3 4 423
des.17 23 21 26 3 2 2 12 4 6 426
nov.17 25 21 28 2 2 3 10 3 4 426
okt.17 24 20 29 3 3 1 11 3 3 433

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap