Poll of polls

Årets fylkesparti: Rogaland Frp

Publisert 23. desember 2017. Sist endret 23. desember 2017.

1) I pollofpolls.no har vi annethvert år kåret valgårets fylkesparti.

2) I 2013 vant Hordaland SV. Hordaland gjorde det markert skarpere enn SV nasjonalt. SVs valg i Hordaland sikret Audun Lysbakkens distriktsmandat, og bidro avgjørende til at SV såvidt passerte sperregrensen med 4,09 pst.

3) Det går en linje fra Hordaland SVs relativt sett sterke valg i 2013 til at SV ble blant vinnerne i 2017. Uten Hordalands sterke SV-resultat i 2013 er det sannsynlig at SV ville ha falt under sperregrensen for fire år siden. Hadde det skjedd, er det ikke sikkert at SV ville fått over 176.000 stemmer og 6,0 pst i årets valg.

4) SV avslutter 2017 som ett av to partier som iht nittet i desember har et pluss på mer enn ett prosentpoeng mot valget. Det andre er også et parti med en leder som i likhet med SVs Audun Lysbakken er vokst opp i Bergenhus bydel i Bergen, Høyres Erna Solberg.

5) I 2015 kåret vi Sogn og Fjordane Senterparti til valgårets fylkesparti etter at partiet fikk imponerende 33,2 pst av stemmene i fylkestingsvalget. Det er det sterkeste resultat i fylkestingsvalgene i Sogn og Fjordane så lenge vi har hatt direkte valg til fylkestingene.

6) Sogn og Fjordane Senterparti fulgte opp med sterke 29,7 pst av stemmene i årets valg, og ble klart størst i fjordfylket, mer enn fem prosentpoeng foran Arbeiderpartiet.

7) Sogn og Fjordane har tre distriktsmandater. I år ville Sp og Ap vinne minst ett hver. Det tredje stod mellom Senterpartiet og Høyre. Senterpartiet var favoritt i denne kampen frem til medio august, men Høyres sluttspurt bidro til at mandatene gikk til Sp, Ap og H.

8) I år står kampen om å bli valgårets fylkesparti mellom Rogaland Fremskrittsparti, Møre og Romsdal Fremskrittsparti og Finnmark Senterparti.

9) Senterpartiet ble firedoblet i Finnmark i et fylke der Sp tradisjonelt har vært blant de mindre partiene. Sp fikk 14,9 pst av stemmene mot 3,7 i 2013 og 4,3 i 2009. Sp slo Høyre marginalt i Finnmark, og vant dermed distriktsmandat. Dette er andre periode etter 1945 der Sp er representert på Stortinget fra Finnmark. Den første var 1993-97.

10) Fremskrittspartiet hadde vekst i stemmetall fra 2013 til 2017 på Vestlandet, i motsetning til Høyre og Ap. Frp i vest bidro dermed avgjørende til at partiet kunne fortsette i regjering. Veksten i stemmer for Frp i vest var størst i Møre og Romsdal og Rogaland.

11) Både i Rogaland (Solvik-Olsen og Horne) og i Møre og Romsdal (Listhaug og Dale) hadde Frp drakraft fra to statsråder.

12) I en sylskarp kamp mellom Rogaland Frp og Møre og Romsdal Frp og Finnmark Sp legger vi avgjørende vekt på at de to førstnevnte øket sine stemmetall etter at partiet i fire år hadde vært parti nr. 2 i regjeringen i størrelse. Vi har historisk ikke mange eksempler på økning i stemmetall etter å ha vært parti nr. 2 i regjering.

13) Fordi kampen i Rogaland i år var særlig skarp fordi Arbeiderpartiet satset tungt der, fordi oljeprisfallet gjorde Rogaland spesielt utfordrende for regjeringspartiene, og fordi Rogaland Frp med en vekst i stemmetall på 4.369 var fylket på regjeringssiden med størst pluss i stemmetall 2013-17, kårer pollofpolls.no Rogaland Fremskrittsparti til valgårets fylkesparti 2017.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp