Poll of polls

Bergen 2019: Åpent

Publisert 19. desember 2017. Sist endret 19. desember 2017.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap23,24,7
H37,110,6
Frp10,90,4
SV8,6-1,4
Sp4,11,8
KrF3,50,1
V4,2-0,8
MDG5,0-0,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergen Høyre – opptatt 11–15 desember 2017.

Vi takker for tillatelse til å legge ut målingen med bakgrunnstall.

1) Byrådet (Ap+KrF+V) som ble etablert etter valget 2015 har 34 av 67 mandater i Bergen bystyre. Målingen gir disse tre partiene 21 mandater.

2) Trepartikoalisjoner vinner i målingen flertall med 35 mandater (Frp+H+V) eller 34 mandater (Frp+H+KrF). En eventuell firepartikoalisjon (Frp+H+KrF+V) vinner 37 mandater (mot f.eks. 40 mandater for disse fire i kvlg 2011 i Bergen).

3) Årsakene til at Høyre ble målt størst er (i) at partiet har stortingsvalg-lojalitet blant sine 2017-velgere med 82. Andre partier har stort sett kommunevalg-lojalitet, bl.a. med Ap på 69. Høyre henter (ii) et betydelig antall Frp-velgerne fra 2017, og mobiliserer (iii) hjemmesittere fra valget i år, men om hjemmesitterne i et stortingsvalg vil stemme i et kommunevalg er høyst usikkert.

4) Disse hovedårsakene til Høyres barometertall finner vi også i målingen i Oslo fra Respons i desember.

5) Høyre ble oppvektet fra råtall 33,5 til barometertall 37,1. Det må sees i lys av at 28,2 pst av respondentene til Respons opplyste at de stemte Høyre i 2017. Andelen i valget var 31,6.

6) Kristelig Folkeparti henter ingen – null – respondenter fra andre partier. Lekkasjen går til Sp og Høyre.

7) I Bergen kan det bli debatt i spørsmålet om målingene før kommunevalget 2019 bør vektes mot 2015 eller 2017. Spørsmålet om vekting mot 2015 eller 2017 kan gjøre råtallene særlig interessante. Se tabellen.

8) Respons har vektet mot 2017.

9) Valget om nesten to år kan avgjøres av retningen på bergensernes begeistring – eller det motsatte – i september 2019. Sett i lys av kommunevalget 2015 (Ap 37,8 – H 22,1), gjenstår det å se om Bergen Høyre kan holde så sterke bakgrunnstall som Respons fant i desember 2017 (Ap 23,2 – H 37,1).

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405. Des 17: Respons for Bergen Høyre.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Respons for Bergen Høyre. Des og juni og mars 16: Respons for Bergens Tidende.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto
des.17 1500 1500 0

Bergen – Fremskrittspartiet vs Høyre

Stv 2017: Frp 20.405 – H 51.290

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
des.17 6000 1000 5000

Bergen – Ap vs Frp

Stv 2017: Ap 39.603 – Frp 20.405

Fra Ap til Frp Fra Frp til Ap Nto pluss Ap
des.17 0 500 500

Bergen – Ap vs SV

Stv 2017: Ap 39.603 – SV 14.682

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss Ap
des.17 1500 1500 0

Bergen – Ap vs Rødt

Stv 2017: Ap 39.603 – R 4.571

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss Ap
des.17 0 500 500

Bergen – Ap vs MDG

Stv 2017: Ap 39.603 – MDG 7.239

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto
des.17 500 500 0

Bergen – SV vs MDG

Stv 2017: SV 14.682 – MDG 7.239

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto
des.17 500 500 0

Bergen – SV vs R

Stv 2017: SV 14.682 – R 4.571

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
des.17 1000 500 500

Bergen – Høyre vs Venstre

Stv 2017: H 51.290 – V 8.824

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
des.17 500 1500 1000

Bergen – Ap vs Venstre

Stv 2017: Ap 39.603 – V 8.824

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto
des.17 500 500 0

Bergen – MDG vs Venstre

Stv 2017: MDG 7.239 – V 8.824

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto
des.17 0 0 0

Bergen – KrF vs Høyre

Stv 2017: H 51.290 – KrF 6.682

Fra KrF til H Fra H til KrF Nto pluss H
des.17 500 0 500

Bergen – KrF vs Ap

Stv 2017: Ap 39.603 – KrF 6.682

Fra KrF til Ap Fra Ap til KrF Nto
des.17 0 0 0

Bergen – vet ikke ("på gjerdet")

Des 17: Respons for Bergen Høyre

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 7 18 19 18 19 11 12 8 7

Bergen – andel av aktiviserte hjm.sittere

Des 17: Respons for Bergen Høyre

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.17 2 5 12 3 3 3 40 20 10

Bergen og Oslo – desember 2017 – Respons – lojalitet

Oslo Bergen
R 75 75
SV 84 67
Ap 68 69
Sp 53 63
V 51 53
KrF 69 74
H 89 82
Frp 62 62
MDG 81 78

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30
Respons / BT 22/3-17 21 25 24 29 33 34 37 38
Respons / BT 22/12-16 24 27 23 30 32 35 35 38
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34
Respons / BT 22/6-16 23 27 25 31 31 33 35 37
InFact / BA 6/5-16 29 33 26 36 26 28 29 31
Respons / BT 20/3-16 24 26 24 30 31 33 35 37

Bergen 1979-2017

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / BA 8/9-16 Respons / BT 22/12-16 Respons / BT 22/3-17 Respons / Høyre 19/12-17
Ap 23,6 18,5 17,5 30,4 34,9 36,2 23,2
Høyre 26,5 26,5 27,1 26,8 24,7 23,2 37,1
Frp 9,4 10,5 10,8 9,2 10,8 7,8 10,9
SV 11,4 10,0 10,4 8,9 8,1 9,1 8,6
Sp 5,4 2,3 4,2 3,6 3,0 4,2 4,1
KrF 3,5 3,4 3,5 6,5 4,3 5,8 3,5
Venstre 5,9 5,0 5,0 2,9 4,7 6,1 4,2
MDG 5,3 5,2 5,5 6,1 3,1 5,7 5,0
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,4 4,4 1,9 2,9
Andre 3,2 14,6 12,1 0,0 2,0 0,0 0,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 53,4 53,5 57,1 43,8
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 45,4 44,5 42,9 55,7
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 13,0 12,0 16,1 11,8

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner