Poll of polls

Kommune-pluss for H, Frp, SV, Sp, R

Publisert 19. desember 2017. Sist endret 20. desember 2017.

Fire kommuner er målt med spørsmål om kommunevalg andre halvår 2017 – Bodø, Rana, Oslo og Bergen.

Tre av målingene er fra Respons (Bodø, Oslo, Bergen) – to har Høyre som oppdragsgiver (Bodø og Bergen) – en har Høyre og Venstre som oppdragsgiver (Oslo) – den fjerde er utført av Polarfakta for Rana Blad (Rana).

Sees disse fire kommunene samlet, er Høyre, Frp, SV, Sp og Rødt i pluss mot kvlg 2015.

Endringene mot 2015 er merkbare, og så vil 2018 og 2019 gi oss flere svar på hvor velgerne vandrer på spørsmål om kommunevalg. Merk at disse fire kommunene ikke kan anses representative for landet som helhet, bl.a. vil Senterpartiets vekst i prosent (ikke prosentpoeng) være større i disse bykommunene enn nasjonalt.

Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Bodø, Rana, Oslo, Bergen – kommunevalg

Målinger om kommunevalg andre halvår 2017

K-2015 % Høst 2017 % Endring pst Landstend k-valg
Ap 163959 33,8 114373 23,6 -30 23
H 140708 29 173730 35,8 23 28,6
Frp 33763 7 39218 8,1 16 11
SV 28390 5,9 44411 9,2 56 6,4
Sp 6446 1,3 13588 2,8 111 17,9
KrF 16502 3,4 10436 2,2 -37 3,4
V 30181 6,2 26678 5,5 -12 4,9
MDG 34619 7,1 30521 6,3 39 3,7
R 21931 4,5 28339 5,8 29 2,5
Andre 8673 1,8 3878 0,8
Sum stemmer 485172 485172

Bodø, Rana, Oslo og Bergen leverte 20,3 pst av 2.392.381 godkjente stemmer i kvlg 2015

Johan Giertsen

Del på Facebook