Poll of polls

Mønster for valganalyse – nasjonalt

Publisert 16. desember 2017. Sist endret 16. desember 2017.

Vi la 22. oktober 2017 ut Dag Thorsdalens analyse av valget i Rogaland.

Vi har anmodet Thorsdalen om å utarbeide en tilsvarende analyse for valget nasjonalt. Vi takker for hans innsats med denne undersøkelsen av valget i landet som helhet. Dag Thorsdalens analyser av valg er et mønster for hvordan slike undersøkelser kan gi oss bredere kunnskap om velgernes vandringer.

Les Dag Thorsdalens analyse.

Johan Giertsen

Del på Facebook