Poll of polls

Er KrF avhengig av lojalitet på 80?

Publisert 3. desember 2017. Sist endret 3. desember 2017.

1) Syv nasjonale målinger ble publisert i november 2017.

2) Snittet viser at Høyre ble størst, marginalt foran Arbeiderpartiet. De fire Nydalen-partiene vant ifølge snittet flertall med 87 mandater mot 88 i valget.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt oktober 26,1 26,5 13,9 6,6 10,5 3,8 4,3 3,7 2,8 1,5
Snitt november 26,2 26,4 14,6 6,9 10,5 3,8 4,3 2,8 3,0 1,2
Endring 0,2 -0,1 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,2 -0,3
Sterkeste 27,9 28,2 16,1 7,5 11,7 4,2 5,9 3,9 3,9 1,9
Svakeste 25,1 25,0 12,7 5,4 8,6 3,1 3,7 1,9 2,4 0,0
Sprik 2,8 3,2 3,4 2,1 3,1 1,1 2,2 2,0 1,5 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i oktober og i november.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK -0,4 0,3 0,2 0,0 1,1 0,3 -0,5 -0,3 -0,1 -0,4 2/11-2017
Opinion / ANB -0,7 -1,0 0,0 1,3 0,6 -0,1 0,2 -1,0 0,6 0,1 9/11-2017
Norfakta / Nat. / KK 0,8 -0,6 1,2 0,8 -0,9 -1,2 0,3 -1,7 1,5 0,0 11/11-2017
Verian / TV2 -0,1 -2,3 -0,4 1,0 2,2 -0,1 1,1 -1,5 0,2 -0,2 14/11-2017
Sentio / DN 0,4 3,0 -1,4 -0,6 0,7 0,8 -0,7 -2,1 -0,1 -0,1 16/11-2017
Ipsos / Dagbladet 0,5 -0,8 2,4 -0,5 -2,3 0,1 1,0 1,0 -0,6 -0,8 24/11-2017
Norstat / VL 0,6 0,5 2,4 0,5 -1,4 -0,1 -1,1 -0,3 -0,3 -0,8 25/11-2017
Snitt disse målingene 0,2 -0,1 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,2 -0,3

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
November 2017 48 80 83 70 78 1 1 49 76 79 84 60 87 57
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

3) En av tabellene viser partienes lojalitet mot stv 2017 i målinger i november der pollofpolls har adgang til å publisere denne.

4) Vi takker kommentatorene Per Anders Hoel i Vårt Land og Lars Nehru Sand i NRK, redaktør Kjell Werner i ANB, nyhetssjef Kjell-Erik Kallset i Klassekampen og journalist Kjetil Løset i TV2.

5) Lojaliteten for partiene går som regel gradvis ned ettersom perioden skrider fremover.

6) Partier som i valg får en lojalitet på rundt 75 vil ofte forsvare resultatet fra forrige valg, på grunn av overganger fra andre partier og mobilisering av hjemmesittere.

7) Lojalitet på 75 i valget i 2021 vil derfor trolig for de fleste gi et resultat nær det partiet fikk i år.

8) Kristelig Folkeparti fikk 4,19 pst i valget. Avstanden til sperregrensen var 5.723 stemmer.

9) KrF har snitt lojalitet på 78 i målingene i tabellen. Lojaliteten fra stortingsvalget i år vil da bringe partiet til ca 3,3 pst (4,2 x 0,78 = 3,3).

10) Skulle Kristelig Folkeparti få en lojalitet på 80 minus i 2021, vil det – med det vi vet i dag om KrFs velgerstruktur – trolig være åpent om partiet kommer over sperregrensen. Denne kunnskap baserer seg på at KrF i lengre tid har hentet få velgere fra andre partier, og mobiliserer lavt blant hjemmesitterne.

11) KrF risikerer at partiet må holde sin lojalitet fra november 2017 til valget 2021 for å komme over sperregrensen – mens de fleste andre partier kan tåle en nedgang i lojaliteten fra dagens nivåer, og likevel få et akseptabelt resultat i 2021.

12) Hvis Kristelig Folkeparti ikke holder lojaliteten på nær åtti, må partiet være forberedt på at det stadig kan bli stilt spørsmål ved om stortingsvalget 2017 kan ha vært det siste da partiet vant utjevningsmandater.

13) Skulle KrF ikke makte å holde lojaliteten på 80, kan et tresifret antall målinger de nærmeste årene komme til å antyde at partiet fører en eksistensiell kamp mot sperregrensen – med mindre partiet skulle oppnå overganger fra andre partier og mobilisering av hjemmesittere i en grad som KrF ikke har maktet de siste årene.

Lojalitet nov 2017

Lojalitet som pollofpolls.no har adgang til å publisere

NRK/Norstat ANB/Opinion KK/Nat/Norfakta TV2/TNS VL/Norstat Snitt
R 86 72 79
SV 93 83 88
MDG 82 54 68
Ap 83 84 82 86 85 84
Sp 90 82 86
V 71 51 88 70
KrF 89 76 72 72 83 78
H 94 92 87 87 89 90
Frp 89 91 84 83 97 89
Publisert 02.nov 09.nov 11.nov 14.nov 25.nov

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF