Poll of polls

Høyre 2017: InFact vs Respons

Publisert 28. november 2017. Sist endret 28. november 2017.

1) Høyre var i år partiet der spriket mellom målingene var størst, med InFact og Respons som motpoler i fylkesmålingene.

2) De fem fylkene der Høyre økte sitt stemmetall fra 2013 til 2017 var Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Nord-Trøndelag. Disse fem kan illustrere at InFact og Respons i år fortalte to ulike historier om Høyres muligheter i valget:

(i) Vestfold: InFact 24. aug 26,1 - Respons 5. sept 29,8 - valg 30,1.

(ii) Aust-Agder: InFact 16. aug 18,9 - Respons 7. sep 25,1 - valg 25,6.

(iii) Vest-Agder: InFact 10. aug 21,3 - Respons 16. aug 27,4 og 7. sep 26,5 - valg 27,9.

(iv) Hordaland: InFact 7. sep 21,7 og 9. sep 22,5 - Respons 1. sep og 9. sep begge 30,1 - valg 30,4.

(v) Nord-Trøndelag: InFact 7. sep 11,4 - Respons 5. sep 16,6 - valg 14,8.

3) For beregning av nasjonal tendens på bakgrunn av fylkesmålingene, slo Hordaland tungt inn, med Respons nær blink (forskjell 0,3 mot valget) og InFact (forskjell 7,9 i den siste målingen).

4) Det vi hittil har fått vite lite om var om målingene fra InFact virket inn på Arbeiderpartiets valgkamp. Kan f.eks. InFacts målinger ha virket inn på fordelingen av Arbeiderpartiets ressurser, f.eks. ut fra en formodning om at partiet på Vestlandet stod sterkere enn det faktisk gjorde?

5) I landets tredje største fylke Hordaland hadde Ap ifølge InFact en klar ledelse på Høyre i hele valgåret. Planla Ap sin valgkamp i vest ut fra en formodning om at partiet hadde en slik ledelse? Ville Ap sin organisasjon og kandidater i vest prioritert ressursene annerledes om InFact ikke hadde vist en slik ledelse for Ap?

6) Fasiten valgnatten ble at Høyre slo Arbeiderpartiet i Hordaland med 22.000 stemmer (30,4 pst vs 22,8).

7) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Høyre – fylkenes andel av nasjonalt stemmetall

2017 2013 Stemmer 17 Stemmer 13
Østfold 5,2 5,2 38264 39703
Akershus 14,3 14,3 104451 108860
Oslo 13,2 13,7 97085 103834
Hedmark 2,4 2,7 17454 20600
Oppland 2,5 2,7 18163 20537
Buskerud 5,6 5,7 41011 43515
Vestfold 5,8 5,4 42179 41357
Telemark 2,7 2,8 19445 21300
Aust-Agder 2,3 2,1 16614 16303
Vest-Agder 3,8 3,5 28146 26818
Rogaland 9,9 9,5 72201 72470
Hordaland 12,4 11,8 90733 89682
Sogn og Fjordane 1,6 1,5 11572 11635
Møre og Romsdal 4,7 4,9 34708 37594
Sør-Trøndelag 5,1 5,1 37719 38930
Nord-Trøndelag 1,6 1,5 11568 11128
Nordland 3,7 3,7 27275 28271
Troms 2,6 2,6 18709 19663
Finnmark 0,8 1,1 5600 8032
Totalt stemmer 732897 760232

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H