Poll of polls

Har Ap fått et sterkere bypreg?

Publisert 17. november 2017. Sist endret 17. november 2017.

1) Tabellen gjengir:

(i) Partienes oppslutning i 2017 og 2013 i fire kategorier av kommuner: De fem største (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum) – 122 kystkommuner – 148 fjordkommuner – 151 innlandskommuner – og hele landet.

(ii) Tabellen gjengir også partienes relative endring i disse kommunetypene og nederst endring i prosentpoeng 2017 vs 2013.

2) Arbeiderpartiet:

(i) Arbeiderpartiets gikk i summen av de fem største kommunene ned med 5,8 prosent (= minus 1,7 prosentpoeng). Forholdstallet ble da 0,942. Hvis hele landet hadde hatt samme tendens for Støres parti, ville resultatet blitt 29,0.

(ii) Konkurransen var ikke overraskende størst fra Senterpartiet i innlandskommunene der forholdstallet ble 0,855 og landstendensen var 26,3.

(iii) Velgerstrukturen til Arbeiderpartiet har derfor nå et forholdsvis sterkere bypreg. Så vil i første omgang lokalvalget 2019 vise om Ap kan – relativt sett – styrke seg i Senterpartiets kjerneområder.

3) Fremskrittspartiet og Høyre:

(i) Begge gjorde det – relativt sett – skarpest i kyst- og fjordkommunene. Det reflekteres i særlig syd og vest som (trolig) ble avgjørende for at regjeringen kunne fortsette.

(ii) Høyre hadde forholdstall 0,967 i kystkommunene, som svarte til en landstendens på 25,9 (25,0 i valget).

(iii) Fremskrittspartiet hadde et forholdstall på solide 0,975 i fjordkommunene, som svarte til en landstendens på 15,9 pst (15,2 i valget).

4) Vi retter en hjertelig takk til Nils Aksel Horvei for tabellen.

Stemmeandel etter kommunetyper

«5 Store» = Sum Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum

2017 R SV MdG A Sp V KrF H Frp Andre
5 Store 4,4 % 8,6 % 5,2 % 27,3 % 3,1 % 7,3 % 2,8 % 28,8 % 10,9 % 1,7 %
122 Kyst 1,8 % 5,4 % 2,6 % 25,3 % 9,3 % 3,3 % 5,9 % 26,2 % 18,0 % 2,2 %
148 Fjord 1,7 % 5,2 % 2,8 % 26,5 % 12,8 % 3,7 % 4,6 % 24,2 % 16,9 % 1,6 %
151 Innland 1,5 % 4,7 % 2,2 % 30,9 % 17,2 % 2,8 % 3,5 % 20,2 % 15,2 % 1,9 %
426 Total 2,4 % 6,0 % 3,2 % 27,4 % 10,3 % 4,4 % 4,2 % 25,0 % 15,2 % 1,8 %

2013 R SV MdG A Sp V KrF H Frp Andre
5 Store 2,0 % 6,1 % 4,6 % 29,0 % 1,4 % 7,6 % 3,7 % 31,6 % 12,6 % 1,4 %
122 Kyst 0,8 % 3,6 % 2,1 % 28,7 % 4,2 % 4,5 % 7,6 % 27,0 % 19,2 % 2,2 %
148 Fjord 0,7 % 3,5 % 2,2 % 30,3 % 7,6 % 4,7 % 6,4 % 25,6 % 17,3 % 1,7 %
151 Innland 0,7 % 3,0 % 2,0 % 36,1 % 9,2 % 3,9 % 4,6 % 22,3 % 16,5 % 1,8 %
426 Total 1,1 % 4,1 % 3,2 % 30,8 % 5,5 % 5,2 % 5,6 % 26,8 % 16,3 % 1,7 %

2017/2013 R SV MdG A Sp V KrF H Frp Andre
5 Store 216,2 % 141,1 % 111,6 % 94,2 % 222,5 % 95,6 % 74,7 % 91,2 % 86,9 % 120,4 %
122 Kyst 217,5 % 149,1 % 121,2 % 88,0 % 223,5 % 74,8 % 77,9 % 96,7 % 93,7 % 101,1 %
148 Fjord 237,0 % 148,5 % 123,8 % 87,5 % 169,1 % 77,7 % 72,3 % 94,5 % 97,5 % 99,2 %
151 Innland 222,4 % 155,1 % 108,9 % 85,5 % 186,6 % 73,7 % 75,9 % 90,6 % 92,2 % 107,2 %
426 Total 222,2 % 147,2 % 116,0 % 88,7 % 188,4 % 83,6 % 75,1 % 93,4 % 93,0 % 106,0 %

2017-2013 R SV MdG A Sp V KrF H Frp Andre
5 Store 2,4 % 2,5 % 0,5 % -1,7 % 1,7 % -0,3 % -0,9 % -2,8 % -1,6 % 0,3 %
122 Kyst 1,0 % 1,8 % 0,4 % -3,5 % 5,1 % -1,1 % -1,7 % -0,9 % -1,2 % 0,0 %
Fjord 1,0 % 1,7 % 0,5 % -3,8 % 5,2 % -1,1 % -1,8 % -1,4 % -0,4 % 0,0 %
Innland 0,8 % 1,7 % 0,2 % -5,2 % 8,0 % -1,0 % -1,1 % -2,1 % -1,3 % 0,1 %
Total 1,3 % 1,9 % 0,4 % -3,5 % 4,8 % -0,9 % -1,4 % -1,8 % -1,2 % 0,1 %

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap