Poll of polls

Større stemmeandel i storkommunene

Publisert 17. november 2017. Sist endret 17. november 2017.

1) I stortingsvalget 2017 ble det avgitt 2.926.843 godkjente stemmer, mot 2.836.029 i 2013.

2) Økningen var 90.814.

3) I tabellen er denne økningen i antall godkjente stemmer fordelt på de fem største kommunene (sum Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum), 122 kystkommuner, 148 fjordkommuner og 151 innlandskommuner.

4) Økningen i stemmetall er størst, både absolutt og relativt, i summen av de fem største kommunene.

5) Det betyr at de «5 Store» økte sin andel av de godkjente stemmene i landet, fra 26,3 pst i 2013 til 26,7 i 2017.

6) De tre øvrige kommunegruppene som nevnt hadde en (mindre) nedgang i sin andel av stemmene nasjonalt.

7) Vi retter en hjertelig takk til Nils Aksel Horvei som har utarbeidet tabellen.

Stemmer etter kommunetyper

«5 Store» = Sum Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum

2017 Stemmer 2017 Andel 2013 Stemmer 2013 Andel 2017-2013 2017/2013
5 Store 781340 26,70 % 744890 26,30 % 36450 104,9 %
122 Kyst 709674 24,20 % 691466 24,40 % 18208 102,6 %
148 Fjord 796948 27,20 % 774391 27,30 % 22557 102,9 %
151 Innland 638881 21,80 % 625282 22,00 % 13599 102,2 %
426 Total 2926843 100,00 % 2836029 100,00 % 90814 103,2 %

Johan Giertsen

Del på Facebook