Poll of polls

57 pst av V-velgerne i storkommuner

Publisert 16. november 2017. Sist endret 16. november 2017.

1) Tabellene, utarbeidet av Jon Aabye, viser andelene av partienes nasjonale stemmetall i kommuner med hhv under 10.000 innbyggere, 10-50.000 innbyggere og over 50.000 – i både 2013 og 2017.

2) Observasjoner:

(i) Arbeiderpartiet fikk i valget i år 20 pst av sine stemmer i kommuner med under 10.000 innbyggere, ned fra 23 i 2013. I storkommunene, over 50.000, fikk Ap i år 40 pst av sine stemmer mot 36 i 2013.

(ii) Tilsvarende for Høyre er 17 pst av velgerne i år i de minste kommunene (18 i 2013) – og 46 pst i de største (43 i 2013).

(iii) Venstre fikk i årets valg 57 pst av sine stemmer i kommuner med over 50.000 innbyggere mot 49 pst i 2013.

Partiandel – kommuner 1–9.999 innbyggere

S-2013 Andel % S-2017 Andel %
Ap 203925 23 163787 20
H 137927 18 126102 17
Frp 109069 24 106379 24
SV 20229 17 28047 16
Sp 83649 54 144726 48
KrF 45983 29 32482 27
V 25737 17 16125 13
MDG 11179 14 12533 13
R 4104 13 8434 12
Andre 12900 26 13652 25
SUM 654702 23 652267 22
Antall 306 301

Kommuner 10.000–49.999 innbyggere

S-2013 Andel % S-2017 Andel %
Ap 356636 41 313877 39
H 293308 39 271702 37
Frp 203718 44 188091 42
SV 38573 33 56675 32
Sp 55170 36 116558 39
KrF 64562 41 44575 36
V 50426 34 38431 30
MDG 25330 32 29330 31
R 8569 28 19675 28
Andre 19675 40 19424 36
SUM 1115967 39 1098338 38
108 109

Over 50.000 innbyggere

S-2013 Andel % S-2017 Andel %
Ap 314208 36 323285 40
H 328997 43 335093 46
Frp 150773 33 150213 34
SV 57219 49 91500 52
Sp 16538 11 40733 14
KrF 47930 30 45740 37
V 72112 49 73355 57
MDG 42643 54 52925 56
R 18078 59 42413 60
Andre 16862 34 20981 39
SUM 1065360 38 1176238 40
Antall 14 16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V