Poll of polls

Høyre størst i storkommunene

Publisert 13. november 2017. Sist endret 13. november 2017.

1) Høyre ble i 2013 største parti i kommuner med over 50.000 innbyggere, og holdt denne posisjonen i årets valg med 28,5 pst mot Ap 27,5 (30,9 vs 29,5 i 2013).

2) Både Arbeiderpartiet og Høyre gikk relativt sett mest ned i de minste kommunene (under 10.000 innbyggere), men forskjellen var størst for Arbeiderpartiet. Det reflekterer Støres problem med Vedum i distriktskommunene.

3) Arbeiderpartiets landstendens i de ulike kommunetypene:

(i) Mindre enn 10.000 innbyggere: 24,9.

(ii) Mellom 10.000 og 50.000 innbyggere: 27,5.

(iii) Over 50.000 innbyggere: 28,7.

4) Høyre:

(i) Mindre enn 10.000 innbyggere: 24,5.

(ii) Mellom 10.000 og 50.000 innbyggere: 25,2.

(iii) Over 50.000 innbyggere: 24,7.

5) Fremskrittspartiet gjorde det relativt sett skarpest i de minste kommunene, landstendens:

(i) Mindre enn 10.000 innbyggere: 15,9.

(ii) Mellom 10.000 og 50.000 innbyggere: 15,2.

(iii) Over 50.000 innbyggere: 14,7.

6) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Kommuner 1–9.999 innb

S-2013 S-13% S-2017 S-17% Endring pst
Ap 203925 31,1 163787 25,1 -19
H 137927 21,1 126102 19,3 -9
Frp 109069 16,7 106379 16,3 -2
SV 20229 3,1 28047 4,3 39
Sp 83649 12,8 144726 22,2 73
KrF 45983 7,0 32482 5,0 -29
V 25737 3,9 16125 2,5 -36
MDG 11179 1,7 12533 1,9 12
R 4104 0,6 8434 1,3 117
Andre 12900 2,0 13652 2,1
SUM 654702 652267
Antall 306 301

Kommuner 10.000–49.999 innb

S-2013 S-13% S-2017 S-17% Endring pst
Ap 356636 32,0 313877 28,6 -11
H 293308 26,3 271702 24,7 -6
Frp 203718 18,3 188091 17,1 -7
SV 38573 3,5 56675 5,2 49
Sp 55170 4,9 116558 10,6 116
KrF 64562 5,8 44575 4,1 -29
V 50426 4,5 38431 3,5 -22
MDG 25330 2,3 29330 2,7 17
R 8569 0,8 19675 1,8 125
Andre 19675 1,8 19424 1,8
SUM 1115967 1098338
Antall 108 109

Kommuner med mer enn 50.000 innb

S-2013 S-13% S-2017 S-17% Endring pst
Ap 314208 29,5 323285 27,5 -7
H 328997 30,9 335093 28,5 -8
Frp 150773 14,2 150213 12,8 -10
SV 57219 5,4 91500 7,8 44
Sp 16538 1,6 40733 3,5 119
KrF 47930 4,5 45740 3,9 -13
V 72112 6,8 73355 6,2 -9
MDG 42643 4,0 52925 4,5 13
R 18078 1,7 42413 3,6 112
Andre 16862 1,6 20981 1,8
SUM 1065360 1176238
Antall 14 16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H