Poll of polls

KrF falt minst i sør

Publisert 19. oktober 2017. Sist endret 22. oktober 2017.

1) Kristelig Folkeparti gjorde det relativt sett skarpest i Aust- og Vest-Agder. Partiets minus i kjerneområdene i sør var forholdsvis mindre enn i landet ellers.

2) I 2013 fikk KrF 5,2 pst i landet minus Aust- og Vest-Agder – i 2017 ble det 3,8. Kjernevelgerne på Sørlandet har derfor en – relativt sett – enda større betydning enn tidligere for Hareides parti.

3) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

KrF stemmetall 2017

2013 2017
V-Agder 13536 12747
Aust-Agder 7019 6352
Buskerud 4863 3995
Rogaland 25585 21092
Oslo 9850 7843
N-Trøndelag 2707 2115
Østfold 8828 6811
Vestfold 6735 5159
Akershus 10377 7839
Sør-Trøndelag 6562 4974
Hordaland 22114 16513
Telemark 6610 4825
Finnmark 1117 808
Hedmark 2871 2051
Møre og Romsdal 12786 9017
Oppland 3418 2281
Nordland 4886 3284
Troms 3659 2408
Sogn og Fjordane 4952 2683
Sum KrF 158475 122797
Uten Agder 137920 103698
Nasjonalt 2836029 2926843
Nasjonalt uten Agder 2675489 2761112
Pst uten Agder 5,155 3,756

KrF prosentpoeng

2013 2017 Endring pst
V-Agder 13,86 12,63 -9
Aust-Agder 11,16 9,81 -12
Buskerud 3,23 2,60 -20
Rogaland 10,63 8,40 -21
Østfold 5,61 4,24 -24
Oslo 2,83 2,14 -24
Vestfold 4,88 3,69 -24
N-Trøndelag 3,54 2,70 -24
Telemark 6,75 4,98 -26
Sør-Trøndelag 3,74 2,74 -27
Hordaland 7,72 5,53 -28
Akershus 3,23 2,33 -28
Hedmark 2,55 1,80 -29
Finnmark 2,97 2,08 -30
Møre og Romsdal 8,92 6,14 -31
Oppland 3,18 2,10 -34
Nordland 3,67 2,43 -34
Troms 4,15 2,64 -36
Sogn og Fjordane 8,10 4,32 -47
Hele landet 5,59 4,20 -25

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner