Poll of polls

InFact: Ap minus 65.000 mot SV+Sp

Publisert 15. oktober 2017. Sist endret 15. oktober 2017.

Valgdagsmåling – InFact for VG.

1) Vi takker VG, ved nyhetssjef Grøttum, for innsyn i bakgrunnstallene.

2) InFact vektet mot 2015. Byråets målinger er derfor vår eneste kilde til kunnskap om overgangene til 2015-velgerne.

3) Se tabellen om overgangene iht InFacts matrise – observasjoner:

(i) Ap er i minus mot sine konkurrenter, bl.a. netto minus 25.000 mot SV og 40.000 mot Sp. Dette er en av mange matriser som reiser spørsmålet om Ap burde satt opp tydeligere grenser mot SV og Senterpartiet.

(ii) Venstre er i pluss mot Høyre.

(iii) Fremskrittspartiet har solide pluss, også mot Høyre – ikke overraskende i lys av at Frp fikk 9,5 i kvlg 2015 og 15,2 i stv 2017.

4) Tabellen nederst peker på ett av InFacts problemer i 2017 – hjemmesitterne fra 2015, som da utgjorde 40 pst av velgermassen.

(i) Arbeiderpartiet hentet iflg matrisen bare 7,5 pst av hjemmesitterne fra 2015 (mot Frp 17,8 og H 22,4). En så lav Ap-mobilisering av det store antallet velgere som ikke stemte i 2015, er usannsynlig.

(ii) InFact hadde blant sine respondenter i år "en betydelig lavere andel som .. ikke stemte i 2015 enn hva som faktisk gjorde det" – sitat fra fagsjef Weberg i InFact til pollofpolls 30. juli 2017.

(iii) InFact valgte ikke å vekte opp hjemmesitterne fra 2015.

(iv) I tabellen nederst har Steinar Nørstebø – som vi takker hjerteligst for bistand og hyggelig samarbeid med pollofpolls – for det første re-regnet InFacts valgdagsmåling ved å gi hjemmesitterne full vekt. Arbeiderpartiet rammes da kraftig av at partiet iflg matrisen mobiliserte så lavt blant hjemmesitterne (Ap går da fra måling 26,5 til 20,7).

(v) Nørstebø har også re-regnet matrisen ved å se bort fra hjemmesitterne fra 2015. Arbeiderpartiet får da 28 pst, og Frp og Høyre "rammes" ved at disse partiene da ikke får uttelling for at de mobiliserte samlet rundt 40 pst av respondentene som opplyste til InFact at de ikke stemte i 2015.

5) InFact er i gang med en evaluering av sine målinger overfor sine største kunder i år, VG og Amedia. Spørsmålet om byråets automatiske telefonoppringninger reiser særlige problemer overfor hjemmesitterne, og hvordan byrået vil håndtere dette i fremtidige målinger, vil trolig bli en del av evalueringen.

InFact for VG – valgdagsmåling – overganger – 2015-velgere

Stemmer kvlg 2015: Ap 789.170 – H 554.399 – Frp 226.640 – SV 98.625 – Sp 203.188 – KrF 130.268 – V 131.836 – MDG 101.612 – R 47.102

Ap til Frp 32000
Frp til Ap 11000
Nto +Frp 21000
Ap til H 41000
H til Ap 23000
Nto +H 18000
Ap til KrF 9000
KrF til Ap 0
Nto +KrF 9000
Ap til V 18000
V til Ap 11000
Nto +V 7000
Ap til SV 34000
SV til Ap 9000
Nto +SV 25000
Ap til Sp 52000
Sp til Ap 12000
Nto +Sp 40000
Ap til R 9000
R til Ap 0
Nto +R 9000
Ap til MDG 11000
MDG til Ap 9000
Nto +MDG 2000
Frp til H 18000
H til Frp 45000
Nto +Frp 27000
Frp til KrF 0
KrF til Frp 5000
Nto +Frp 5000
H til KrF 4000
KrF til H 7000
Nto +KrF 3000
H til V 41000
V til H 14000
Nto +V 27000
H til Sp 20000
Sp til H 14000
Nto +Sp 6000
KrF til Sp 12000
Sp til KrF 0
Nto +Sp 12000
SV til Sp 7000
Sp til SV 12000
Nto +SV 5000
SV til R 7000
R til SV 11000
Nto +SV 4000
V til MDG 2000
MDG til V 2000
Nto 0
SV til MDG 4000
MDG til SV 5000
Nto +SV 1000
R til MDG 5000
MDG til R 20000
Nto +R 15000

Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

InFact for VG – valgdagsmåling – re-regning

Målingen Hj.sittere full vekt Uten hj.sittere
Ap 26,5 20,7 28
Frp 13,1 15,5 12,4
H 22,4 23,6 22,1
KrF 5 4,5 5,2
V 6,8 7,8 6,6
SV 6,3 5,8 6
Sp 10,8 9,1 11,4
R 3,6 5,3 3,2
MDG 4,4 5,8 4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap