Poll of polls

KrF sterk der Frp+H er sterke

Publisert 14. oktober 2017. Sist endret 14. oktober 2017.

1) Tabellen utarbeidet av Jon Aabye bygger på summen av 38 kystnære kommuner fra Arendal til Sunnmøre der Kristelig Folkeparti fikk over åtte pst i stortingsvalget.

2) Observasjoner:

(i) Disse 38 kommunene leverte 10 pst av stemmene nasjonalt, men 27 pst av stemmene til KrF.

(ii) Dette er kjerneområder for Hareides parti som fikk 11,3 pst i summen av disse kystkommunene.

(iii) Fremskrittspartiet gjorde det vesentlig skarpere i summen av disse kommunene enn nasjonalt, med 20,3 mot 15,2 nasjonalt.

(iv) Frp gikk frem i summen av disse kommunene, sammenlignet med 2013 (+0,7). I landet som helhet hadde Frp minus 1,1.

(v) Høyre gjør det også sterkere i disse kommunene enn nasjonalt med 28,5 mot 25,0 nasjonalt. Høyre gikk nasjonalt tilbake 1,8 pp. I disse 38 kystkommunene var tilbakegangen 0,5 pp.

(vi) Fremskrittspartiet og Høyre fikk i disse kommunene 48,8 pst av stemmene mot 48,6 i 2013. Disse to partiene fikk 40,2 nasjonalt.

3) Vi ser da at Kristelig Folkeparti har kjerneområder i kommuner og distrikter der begge regjeringspartiene står sterkere enn i landet som helhet.

4) I disse 38 kystnære kommunene var Arbeiderpartiet nr. 2 i 2013 med 21,3 pst. I 2017 ble Ap nr 3 i disse kommunene med 19,9 – etter Høyre med 28,5 og Fremskrittspartiet med 20,3.

5) Senterpartiets fremgang på kysten i sør og vest var mindre enn landssnittet – fra 4,5 pst i disse kystkommunene i 2013 til 7,2 i år. Skulle Sp relativt sett hatt samme fremgang i disse kommunene som partiet fikk i hele landet, måtte Vedums parti oppnådd 8,4.

6) Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti hentet 60,1 pst av stemmene i disse 38 kommunene i stortingsvalget mot 44,4 i landet som helhet.

Kystnære kommuner fra Arendal til Sunnmøre med KrF større enn 8 pst

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 59584 21,3 58520 19,9
H 81215 29,0 83980 28,5
Frp 54918 19,6 59646 20,3
SV 7127 2,5 11060 3,8
Sp 12588 4,5 21330 7,2
KrF 38525 13,7 33309 11,3
V 11859 4,2 9550 3,2
MDG 5532 2,0 7224 2,5
R 1082 0,4 3119 1,1
Andre 7862 2,8 6560 2,2
SUM 280292 294298

Omfatter 38 kommuner: Lillesand, Grimstad, Søgne, Farsund, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Tysvær, Finnøy, Forsand, Time, Hå, Karmøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sandnes, Randaberg, Sokndal, Strand, Selje, Giske, Sula, Herøy, Skodje, Ulstein, Volda, Fjell, Bømlo, Fedje, Fitjar, Lindås, Meland, Austrheim, Øygarden.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF