Poll of polls

InFact valgdagsmåling for VG: Rødgrønt flertall

Publisert 2. oktober 2017. Sist endret 2. oktober 2017.

1) VG opplyste 11. september kl. 2100 at «En del av InFacts grunnlag for VGs valgdagsmåling baserer seg på prognosene fra Valgdirektoratet».

2) Det var derfor to ulike grunnlag for det borgerlige flertallet VG presenterte valgkvelden kl. 2100 – (i) InFacts spørsmål om stemmegivning til et antall respondenter, og (ii) Valgdirektoratets prognose som da i hovedsak bygget på forhåndsstemmer. Disse ulike tallgrunnlagene var så satt sammen av InFact til beregningen VG la ut.

3) Vi har med takk fått oversendt InFacts måling med overgangsmatrise, dvs resultatet av svarene fra respondentene med vekting mot kommunevalget 2015. InFact vektet før stortingsvalget mot kvlg 2015. Dette er «valgdagsmålingen» – gitt at en «måling» er en undersøkelse blant et tilfeldig utvalg respondenter, bearbeidet og vektet etter anerkjente metoder.

4) Resultatet fra denne valgdagsmålingen er i tabellen angitt under «Måling» med 87-82 i favør rødgrønn side.

5) InFact har så koblet sin måling med Valgdirektoratets prognose. Resultatet ble av VG presentert i avisens tittel som en «valgdagsmåling» med 88-81 i favør borgerlig side. I tabellen under er det VG presenterte som «valgdagsmålingen» angitt under «VG/Infact prognose».

6) InFacts valgdagsmåling reiser også spørsmål som vi tidligere har vært inne på i denne spalten når det gjelder (den manglende) betydningen av hjemmesitterne i kvlg 2015, og betydningen av vekting mot 2015 vs 2013. Vi skal komme tilbake til det senere denne uken.

InFact for Verdens Gang – valgkvelden 11. sept 2017 kl. 2100

"VG/InFact prognose" = VG/InFacts "valgdagsmåling". "Måling" = InFacts undersøkelse blant respondentene som ble oppringt. "Valgdir. prognose" = Valgdirektoratets . første prognose. "Sum avvik" = Differanse til valgresultatet.

Måling Valgdir. prognose VG/InFact prognose Valgresultatet
R 3,6 2,7 3,1 2,4
SV 6,3 5,7 6 6
Ap 26,5 27,2 26,6 27,4
Sp 10,8 9,5 9,8 10,3
MDG 4,3 3,3 3,8 3,2
V 6,8 3,9 5,4 4,4
KrF 5 4,1 4,8 4,2
H 22,4 26,2 24,2 25
Frp 13,1 15,7 14,7 15,2
Sum avvik 11,4 4 5,5
Borgerlige 82 88
Rødgrønne 87 81

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode