Poll of polls

Ble (nesten) bare Ap rammet av «distriktsopprøret»?

Publisert 27. september 2017. Sist endret 22. oktober 2017.

Nordland fylke – stortingsvalget 2017.

1) Nordland var Arbeiderpartiets, relativt sett, svakeste fylke med et fall på 26 prosent, som svarer til en landstendens på under 23. Bare 2001 er svakere for Nordland Ap etter 1945 med 24,2.

2) Høyre fikk 20,2 pst mot 21,2 i 2013. Ingen stortingsmåling i fylket i perioden 2013–17 noterte Høyre over 20 i Nordland. Nærmest kom Respons for Høyre i august i år med 19,7.

3) Nordland Høyre hadde et minus på fem pst mot syv pst nasjonalt. Hadde Høyre nasjonalt hatt relativt sett samme minus som Nordland, ville partiet fått 25,5 – og ikke 25,0 som ble resultatet.

4) For Nordland Høyre er det bare 2013 (21,2) og 1985 (24,4) og 1981 (27,4) som er sterkere enn årets valg på 20,2.

5) Fremskrittspartiet fikk 16,5 pst mot 18,8 i 2013. Fallet ble 12 prosent. Fallet nasjonalt var syv pst.

6) Regjeringspartiene samlet fikk 36,7 mot 40 i 2013. Det gir et fall på åtte prosent og en landstendens på 39,5 – marginalt svakere enn regjeringspartienes valgresultat på 40,2 (fall nasjonalt syv prosent).

7) Regionale endringer mot 2013:

(i) Lofoten og Vesterålen: Ap minus 37 pst – H minus 22 pst – Frp minus 18 pst.

(ii) Salten og Ofoten: Ap minus 21 pst – H pluss 0,4 pst – Frp minus 12 pst.

(iii) Helgeland: Ap minus 25 pst – H minus 2 pst – Frp minus 8 pst.

6) At Høyre gjorde det skarpere i Nordland enn nasjonalt, og at regjeringspartiene bare manglet åtte promille på å tangere landstendensen til Frp+H samlet – kombinert med at Nordland var Arbeiderpartiets svakeste (relativt sett) – reiser spørsmålet om Senterpartiets "distriktsopprør" (nesten) bare rammet Arbeiderpartiet, og at regjeringspartiene bare ble rammet i mindre grad.

7) Vi skal i vår gjennomgang av valgresultatet se at dette spørsmålet også kan reises i andre fylker enn bare i Nordland.

8) Senterpartiets pluss i Nordland var nesten tolv (!) prosentpoeng – fra 6,9 til 18,6. Fremgangen var ikke uventet sterkest i Lofoten og Vesterålen med over tyve prosentpoeng – fra 7,5 til 28,1, bl.a. Andøy med 71,7 (Ap 7,5 – Frp 5,7 – H 2,7).

9) Både Ap, H, Sp og Frp vant to distriktsmandater. SV vant utjevningsmandatet.

10) Nordland ble målt av InFact (for NRK og Amedia) og Respons (for Høyre): Sistnevnte traff klart best. Respons i august var eneste måling i Nordland i denne stortingsperioden som tildelte Frp to distriktsmandater, det samme som partiet fikk i 2013.

Nordland

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 46743 35,1 35 193 26,0
H 28271 21,2 27 278 20,2
Frp 25020 18,8 22 251 16,5
SV 6907 5,2 9 463 7,0
Sp 9237 6,9 25 206 18,6
KrF 4886 3,7 3 283 2,4
V 4938 3,7 3 510 2,6
MDG 2653 2,0 2 934 2,2
R 2164 1,6 3 906 2,9
Andre 2467 1,9 2 172 1,6
SUM 133286 135196

Lofoten og Vesterålen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 8914 31,4 5784 19,8
H 5959 21,0 4763 16,3
Frp 5520 19,4 4644 15,9
SV 1505 5,3 2301 7,9
Sp 2126 7,5 8219 28,1
KrF 1190 4,2 810 2,8
V 1446 5,1 845 2,9
MDG 754 2,7 597 2,0
R 347 1,2 706 2,4
Andre 661 2,3 610 2,1
SUM 28422 29279

Lofoten har disse 11 kommunene: Røst,Værøy,Flakstad,Vestvågøy, Vågan,Hadsel,Bø,Øksnes,Andøy, Sortland,Moskenes

Salten og Ofoten

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 18914 32,8 15109 25,8
H 14135 24,5 14383 24,6
Frp 11565 20,0 10280 17,6
SV 2901 5,0 4183 7,2
Sp 2614 4,5 7254 12,4
KrF 2156 3,7 1478 2,5
V 2150 3,7 1773 3,0
MDG 1312 2,3 1442 2,5
R 1015 1,8 1697 2,9
Andre 988 1,7 871 1,5
SUM 57750 58470

Salten og Ofoten har disse 14 kommunene: Narvik,Gildeskål,Bodø,Saltdal, Fauske,Sørfold,Steigen,Hamarøy, Tysfjord,Ballangen,Tjeldsund, Evenes,Beiarn,Lødingen

Helgeland

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 18915 40,1 14300 30,1
H 8177 17,4 8132 17,1
Frp 7935 16,8 7327 15,4
SV 1540 3,3 2979 6,3
Sp 4497 9,5 9733 20,5
KrF 1342 2,8 995 2,1
V 2501 5,3 892 1,9
MDG 587 1,2 895 1,9
R 802 1,7 1503 3,2
Andre 818 1,7 691 1,5
SUM 47114 47447

Helgeland har disse 19 kommunene: Bindal,Sømna,Brønnøy,Vevelstad, Vega,Herøy,Alstadhaug,Leirfjord, Vefsn,Grane,Hattfjelldal,Dønna, Nesna,Hemnes,Rana,Lurøy,Træna, Rødøy,Meløy

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner