Poll of polls

Ap sliter på kysten i vest

Publisert 24. september 2017. Sist endret 24. september 2017.

1) Vi skal de nærmeste ukene se på valget i fylkene, med utgangspunkt i regionene innad i fylkene. Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

2) Vi begynner med Hordaland som er hjemfylket til statsministeren, der også KrFs leder og SVs leder toppet listene for sine partier.

3) Regjeringspartiene i Hordaland:

(i) Fremskrittspartiet og Høyre var begge i pluss mot 2013 i summen av kommunene utenfor Bergen.

(ii) I Bergen var begge regjeringspartiene i minus. Summen ble at Høyre hadde minus 0,9 mot 2013. Frp var uendret mot valget for fire år siden.

(iii) I Midhordland, som bl.a. består av de folkerike kommunene Askøy og Fjell, fikk regjeringspartiene samlet 55,7 pst mot 54,1 i 2013.

4) Arbeiderpartiet:

(i) Arbeiderpartiet gjorde det svakt i Hordaland i 2013, ble valgvinner i 2015, for så å se at valget i 2017 ble enda svakere enn i 2013. Et sterkt lokalvalg 2015 var en del av Arbeiderpartiets strategi for å vinne i 2017. Lokalvalget ble en suksess for Ap i vest, men dette synes å ha hatt liten effekt i stortingsvalget i år.

(ii) Arbeiderpartiets minus mot 2013 var åtte prosent i fylket som helhet, men fem prosent i Bergen og tolv prosent i kommunene utenfor Bergen. Denne nyansen by vs land synes å være et generelt trekk ved Arbeiderpartiet også i flere andre fylker enn Hordaland.

(iii) På kysten og i Midhordland ble Arbeiderpartiet presset av sterke valg for Frp og Høyre. I Hardanger og Voss ble Ap presset av Senterpartiet.

5) Kristelig Folkeparti:

(i) KrF gjorde det relativt sett svakere i Hordaland enn landstendensen. Hadde KrF hatt samme fall i landet som i Hordaland (29 pst), ville landsresultatet blitt på eller marginalt under sperregrensen.

(ii) Hardanger og Voss var KrFs relativt sett svakeste region når det gjelder størrelsen på tilbakegangen, motsatt Midhordland.

6) Senterpartiet gikk i Hordaland frem fra 4,4 pst i 2013 til 7,6 i 2017, som var relativt sett mindre enn i landet som helhet. På kysten ble Sp presset av sterke valg fra regjeringspartiene. I det indre av fylket var konkurransen fra regjeringspartiene mindre, og Sp gikk frem et tosifret antall prosentpoeng i Hardanger og Voss.

7) Arbeiderpartiet slet på kysten i vest i 2013. Partiets problemer på kysten ble forsterket i år, og Ap ble i flere kystkommuner parti nr. 3 etter begge regjeringspartiene. Frp+H fikk samlet 50 pst eller mer i kommuner som f.eks. Karmøy (Rogaland) og Fitjar, Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og Os på kysten i Hordaland:

(i) Karmøy: H 29,2 – Frp 25,5 – Ap 19,1.

(ii) Bømlo (Hareides hjemkommune): H 28,3 – Frp 19,0 – Ap 17,5.

(iii) På Stord (sør på øyen Stord) holdt Ap, tross minus, posisjonen som største parti: Ap 29,0 – H 25,8 – Frp 17,5.

(iv) Fitjar, nord på øyen Stord: H 31,0 – Frp 19,0 – Ap 14,4.

(v) Tysnes, øysamfunnet øst for Stord: H 32,6 – Frp 16,0 – Ap 18,4.

(vi) Kvinnherad, mellom fjord og fjell fra kysten mot det indre av fylket: H 29,5 – Ap 21,3 – Frp 16,7.

(viii) Austevoll, nord for Stord og Bømlo: H 41,1 – Frp 23,3 – Ap 13,9.

(ix) Sund, sør på Sotra: H 40,1 – Frp 22,6 – Ap 16,5.

(x) Fjell, nord på Sotra, Hordalands tredje største kommune: H 36,3 – Frp 20,8 – Ap 18,9.

(xi) Øygarden, øysamfunnet nordvest i Hordaland, startsted for fellesstart herrer elite og junior i VM på sykkel: H 31,1 – Frp 25,5 – Ap 19,5.

(xii) Askøy, Hordalands nest største kommune, med flere stemmeberettigete enn Molde by: H 33,9 – Frp 19,1 – Ap 22,3.

(xiii) Os, Bergens nabo i sør: H 31,6 – Frp 23,1 – Ap 18,8.

Skal Arbeiderpartiet lykkes i vest i 2021, må partiet se helt andre tall på kysten enn Ap maktet i år.

8) Respons traff solid i målingene i Hordaland med vekting mot 2013. InFact hadde svake målinger i Hordaland regnet i avvik fra valgresultatet. Høyre fikk 30,4 i Hordaland. Respons for Bergens Tidende noterte partiet til 30,1 pst i målingene 1. og 9. september. Bergensavisen måtte bruke InFact fordi avisen er en del av Amedia-gruppen. Det var stor forskjell på valgene i 2013 og 2015 i Hordaland, og det viste seg at InFacts vekting mot 2015 ikke traff i dette fylket.

Hordaland

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 71216 24,9 68191 22,8
H 89682 31,3 90730 30,4
Frp 43357 15,1 45061 15,1
Sp 12490 4,4 22589 7,6
V 16614 5,8 13027 4,4
KrF 22114 7,7 16518 5,5
MDG 9171 3,2 10471 3,5
SV 14143 4,9 20960 7,0
R 2687 0,9 6401 2,1
Andre 4959 1,7 4644 1,6
Avgitte stemmer 286433 298592

Bergen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 39872 25,6 39604 24,4
H 52371 33,6 51290 31,6
Frp 20509 13,2 20406 12,6
Sp 3129 2,0 6731 4,1
V 10680 6,9 8824 5,4
KrF 8842 5,7 6682 4,1
MDG 6285 4,0 7240 4,5
SV 10008 6,4 14683 9,0
R 1855 1,2 4569 2,8
Andre 2258 1,4 2411 1,5
Avgitte stemmer 155809 162440

Hordaland minus Bergen

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 31344 24,0 28587 21,0
H 37311 28,6 39440 29,0
Frp 22848 17,5 24655 18,1
Sp 9361 7,2 15858 11,6
V 5934 4,5 4203 3,1
KrF 13272 10,2 9836 7,2
MDG 2886 2,2 3231 2,4
SV 4135 3,2 6277 4,6
R 832 0,6 1832 1,3
Andre 2701 2,1 2233 1,6
Avgitte stemmer 130624 136152

Sunnhordland

S-2013 S-13% S-2017 S-.17%
Ap 7795 24,1 7279 21,8
H 8343 25,8 9213 27,6
Frp 5752 17,8 6118 18,3
SV 977 3,0 1429 4,3
Sp 2296 7,1 3627 10,9
KrF 4280 13,2 3100 9,3
V 1251 3,9 849 2,5
MDG 567 1,8 658 2,0
R 175 0,5 414 1,2
Andre 908 2,8 663 2,0
SUM 32344 33350

Sunnhordland har disse 7 kommunene: Bømlo,Etne,Kvinnherad, Fitjar,Stord,Sveio,Tysnes

Nordhordland

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 6601 23,2 6472 21,0
H 7947 27,9 8566 27,8
Frp 4745 16,7 5404 17,6
SV 858 3,0 1304 4,2
Sp 2199 7,7 3825 12,4
KrF 3619 12,7 2845 9,2
V 1072 3,8 790 2,6
MDG 661 2,3 692 2,2
R 146 0,5 336 1,1
Andre 586 2,1 547 1,8
SUM 28434 30781

Nordhordland har disse 10 kommunene: Austrheim,Fedje,Lindås,Masfjorden, Meland,Modalen,Osterøy,Radøy, Vaksdal,Øygarden

Hardanger og Voss

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 5991 27,8 5098 23,4
H 4619 21,4 4196 19,3
Frp 2625 12,2 2651 12,2
SV 913 4,2 1123 5,2
Sp 3294 15,3 5648 26,0
KrF 1481 6,9 940 4,3
V 1486 6,9 758 3,5
MDG 560 2,6 603 2,8
R 235 1,1 463 2,1
Andre 353 1,6 284 1,3
SUM 21557 21764

Hardanger og Voss har disse 8 kommunene: Eidfjord.Jondal,Kvam,Ullensvang, Ulvik,Voss,Granvin,Odda

Midhordland

S-2013 S-13% S-2017 S-17%
Ap 10957 22,7 9738 19,4
H 16402 34,0 17465 34,8
Frp 9726 20,1 10482 20,9
SV 1387 2,9 2421 4,8
Sp 1572 3,3 2758 5,5
KrF 3892 8,1 2951 5,9
V 2125 4,4 1806 3,6
MDG 1098 2,3 1278 2,5
R 276 0,6 619 1,2
Andre 854 1,8 739 1,5
SUM 48289 50257

Midhordland har disse 7 kommunene: Sund,Austevoll,Os,Fusa Askøy,Fjell,Samnanger

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap