Poll of polls

Frp+H sterkest i KrFs kjerneområder

Publisert 23. september 2017. Sist endret 23. september 2017.

1) Tabellene gjengir valget i landsdelene.

2) Summen av Fremskrittspartiet og Høyre gikk ned syv prosent nasjonalt, sammenlignet med 2013. I landsdelene var endringen slik:

(i) Nord: Minus 9 pst.
(ii) Trøndelag: Minus 8 pst.
(iii) Oslofjorden: Minus 10 pst.
(iv) Vestlandet: Minus en pst.
(v) Sørlandet: Minus to pst.
(vi) Østlandet: Minus 10 pst.
(vii) Regjeringspartiene gjorde det derfor sterkest mot 2013 i Kristelig Folkepartis kjerneområder i sørvest, fra Arendal til Romsdal.

3) Arbeiderpartiets nedgang var elleve prosent mot 2013. Fallet var ujevnt fordelt mellom landsdelene:

(i) Nord: Minus 24 pst.
(ii) Trøndelag: Minus 13 pst.
(iii) Oslofjorden: Minus 7 pst.
(iv) Vestlandet: Minus 8 pst.
(v) Sørlandet: Minus 10 pst.
(vi) Østlandet: Minus 14 pst.

4) Venstre hadde 41 pst av velgerne i Oslo og Akershus mot 33 pst i 2013.

5) Kristelig Folkeparti hadde 56 pst av velgerne i kystfylkene i sørvest, fra Aust-Agder til og med Møre og Romsdal, mot 54 pst i 2013.

6) Arbeiderpartiets fall fra 34 til 26 i nord motsvares av at de tre nordligste fylkene var eneste landsdel med et tosifret pluss i prosentpoeng for valgvinner Senterpartiet.

7) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 89182 34,4 69642 26,3
H 55966 21,6 51581 19,4
Frp 48373 18,7 45850 17,3
SV 14547 5,6 22108 8,3
Sp 16276 6,3 44631 16,8
KrF 9662 3,7 6498 2,4
V 9984 3,9 7828 3,0
MDG 5687 2,2 6357 2,4
R 4123 1,6 6589 2,5
Andre 5415 2,1 4202 1,6
Nydalen 47,8 42,1
Ap+Sp+Sv 46,3 51,4
SUM 259215 265286

Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 96405 38,3 86433 33,2
H 50058 19,9 49287 18,9
Frp 33740 13,4 30262 11,6
SV 12588 5,0 17959 6,9
Sp 24147 9,6 38564 14,8
KrF 9269 3,7 7089 2,7
V 12618 5,0 9143 3,5
MDG 6591 2,6 8468 3,3
R 2090 0,8 6626 2,5
Andre 4360 1,7 6383 2,5
Nydalen 42,0 36,8
Ap+Sp+Sv 52,9 54,9
SUM 251866 260214

Oslofjorden

Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 293144 30,4 283441 28,2
H 293754 30,4 281979 28,1
Frp 153096 15,9 137587 13,7
SV 42163 4,4 65874 6,6
Sp 21563 2,2 50717 5,0
KrF 35790 3,7 27652 2,8
V 60787 6,3 62037 6,2
MDG 35735 3,7 42611 4,2
R 15579 1,6 35662 3,5
Andre 13485 1,4 17317 1,7
Nydalen 56,3 50,7
Ap+Sp+Sv 37,0 39,8
SUM 965096 1004877

Vestlandet

Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 178909 24,5 171145 22,6
H 211381 28,9 209211 27,6
Frp 123793 16,9 133418 17,6
SV 27659 3,8 39381 5,2
Sp 49479 6,8 78978 10,4
KrF 65437 8,9 49311 6,5
V 39289 5,4 29498 3,9
MDG 17433 2,4 21492 2,8
R 4775 0,7 11895 1,6
Andre 13336 1,8 14473 1,9
Nydalen 60,1 55,5
Ap+Sp+Sv 35,0 38,2
SUM 731491 758802

Sørlandet

Aust- og Vest-Agder

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 40850 25,4 37720 22,8
H 43121 26,9 44763 27,0
Frp 29141 18,2 28476 17,2
SV 4220 2,6 6894 4,2
Sp 5777 3,6 11929 7,2
KrF 20555 12,8 19098 11,5
V 7238 4,5 5775 3,5
MDG 3438 2,1 4587 2,8
R 805 0,5 2183 1,3
Andre 5395 3,4 4307 2,6
Nydalen 62,3 59,2
Ap+Sp+Sv 31,7 34,1
SUM 160540 165732

Østlandet

Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud

S-2013 S-13 % S-2017 S-17%
Ap 176279 37,7 152692 32,3
H 105952 22,6 96072 20,4
Frp 75417 16,1 69092 14,6
SV 14844 3,2 23999 5,1
Sp 38115 8,1 77187 16,4
KrF 17762 3,8 13152 2,8
V 18359 3,9 13630 2,9
MDG 10268 2,2 11268 2,4
R 3379 0,7 7566 1,6
Andre 7446 1,6 7378 1,6
Nydalen 46,5 40,7
Ap+Sp+Sv 49,0 53,8
SUM 467821 472036

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF