Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stabilt i Nord-Trøndelag

Publisert 8. april 2011. Sist endret 9. april 2011.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap

Blokkendringer i Nord-Trøndelag fylkesting er - som ventet - ikke sannsynlig, jf senest fylkestingsmålingen fra Trønder-Avisa / Sentio 8. april:

1) Partiene i fylkesrådet - Ap, H, KrF, V - får etter målingen 21 av fylkestingets 35 representanter. Ap kan evnt også få flertall med Sp i neste periode.

2) Frp er kjølt ned, sammenlignet med målingen fra Adresseavisen / Respons september 2010, men er stadig over sitt nivå F-2007.

3) Høyre går ned 1 prosentpoeng sammenlignet med nevnte måling, men er den klare vinner sammenlignet med 2007. Sees målinger september 2010 i lys av målinger i samme kommune eller fylke mars/april 2011, ser vi for Høyre at partiet i hovedsak enten holder stillingen mot september, eller må notere et mindre minus.

4) Sosialistisk Venstreparti har størst pluss mot september, men det må da minnes om at SVs notering på 3,8 hos Adresseavisen / Respons var særlig svak.

Se nærmere Trønder-Avisa 8. april 2011 sidene 3, 8 og 9. På side 3 har avisen fortjenstfullt gjengitt en rekke av målingens bakgrunnstall.

Nord-Trøndelag 1979 - 2011

K 1979 TA 11/07 TA 36/07 F 2007 S 2009 Adressa 36/10 TA 14/11
A 40,1 38 37,1 37,3 43,5 39,2 35,9
Sp 21,4 16,7 19,8 21,9 15,6 16,5 19,4
SV 3,6 10,4 11 8,1 6,5 3,8 6,3
R 0,7 1,5 0,6 1
A+Sp+SV 65,1 65,1 67,9 67,3 65,6 59,5 61,6
Frp 1,2 19,1 11,2 13,3 17,5 19,1 14,6
H 13,6 6,1 7,3 8 8,9 13,8 12,6
KrF 6,9 3,1 5,6 4,4 4 3 5
V 9,4 6,2 5,1 6 2,9 3,3 6,3
F+H+K+V 31,1 34,5 29,2 31,7 33,3 39,2 38,5

Nord-Trøndelag leverte 56.565 godkjente stemmer F-2007 = 2,7% av landets 2.076.013 stemmer.
TA = F-målinger Trønder-Avisa / Sentio.
Adressa = F-målinger Adresseavisen / Respons.
Målingene angitt med publiseringsuke og årstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner