Poll of polls

InFact publiserer råtall

Publisert 19. september 2017. Sist endret 19. september 2017.

pollofpolls.no har 19. september mottatt nedenstående tekst fra fagsjef Knut Weberg i InFact. Teksten publiseres i sin helhet.

Det har vært etterspurt råtall fra InFact en tid. Vi har vært tilbakeholdne, av to grunner. Den ene grunnen er at vi har ønsket at alle størrelser som offentliggjøres, er kvalitetssikrede, aggregerte tall. Så lenge kun slike størrelser forlater vårt hus, har vi hatt full kontroll på hvilke størrelser som sirkulerer.

Det andre forhold er at vi må skrive om syntaxene våre for å presisere størrelsene dere ønsker.

Nå har vi imidlertid, i samråd med våre oppdragsgivere, bestemt oss for å komme dere i møte på dette puntket, og nødvendige endringer i syntaxer er gjennomført. Det er ikke slik at våre råtall er veldig hemmelige, begrunnelsen har snarere hvilt på noen prinsipielle betraktninger.

Her er derfor InFacts tall; med politisk vekt, uten politisk vekt, og differanse. [Tabellene er gjengitt under.]

Øvelsen er intressant. Største politiske korrigering gjør vi på Ap. Våre 3 siste målinger viser en vektet oppslutning på 29 %, 29,3 % og 28 %. Sett mot tidligere målinger i valgkampen, viste det en svak, fallende tendens for Ap, og valgresultatet fire dager etter vår siste måling endte som kjent på 27,4 %. Selv om råtallene viste en relativt betydelig politisk vekt i forhold til de øvrige partiene, var altså korrigering ved politisk vekt riktig for Aps vedkommende.

Det er ingen tvil om at vi målte H og Frp for lavt gjennom valgkampen. Men vi synes avviket i liten grad reflekteres i de politiske vektene. De forklarer ikke fullt ut hvorfor H og Frp er systematisk undervurdert.

InFact er nå inne i et intenst analysearbeid, der vi gjennomgår et omfattende datasett. Dette arbeidet tar tid, og vi beklager at vi ikke har hatt så mye å rapportere så langt.

Men dette er altså problemstillingene vi jobber med;

Det har vært hevdet at de viktigste årsaker til forskjell mellom InFact og gjennomsnittet av målinger, skyldes vår metode, samt at vi bruker valget nærmest i tid som vekteparameter.

Hadde målingene hatt ville sprik fra gjennomføring til gjennomføring, ville det indikere metodiske svakheter ved datainnsamlingen, altså vår automatiske metode. Om noe viser våre undersøkelser stor stabilitet fra gjennomføring til gjennomføring. Det betyr at problemet ligger i aggregeringen av dataene. Det vektes feil, eller i hvert fall ikke presist nok.

Vi tror problemet ligger mer i retning av vi nok ikke har klart å identifisere og definere utvalgsskjevhetene fullt ut. Trøsten er at de er konsistente, og da lar fenomenet seg studere.

Underveis i valgkampen konstaterte vi at vi avvek fra gjennomsnittet. Vi startet da innsamling av ytterligere potensielle vektevariabler, for bruk i analysearbeidet vi nå gjennomfører.

Men vi kunne ikke endre hoppstil midt i svevet. Dette er et metodisk og møysommelig arbeid, der vi utvikler modeller. Vi isolerer ethvert fenomen vi ønsker å studere, og kjører modellene på store datasett. Bare slik kan vi systematisk identifisere de riktige driverne.

Vi har nå et datasett, bestående av mange tusen intervjuer, der vi har målt både partivalg 2015 og partivalg 2013. Vi vil studere konkret og empirisk hvilken variabel som gir lavest grad av feilerindringer. Vi har også samlet inn øvrige potensielle vektevariabler vi skal kjøre i modeller. Vi kommer tilbake med funnene av forskningen.

Knut Weberg
fagsjef, InFact

Barometer 31. aug 2017

Med pol vekt Uten pol. Vekt Differanse
Arbeiderpartiet 29,0 % 23,6 % -5,4 %
Fremskrittspartiet 13,0 % 14,7 % 1,7 %
Høyre 21,5 % 21,8 % 0,3 %
Kristelig Folkeparti 5,5 % 7,0 % 1,5 %
Venstre 3,4 % 3,8 % 0,4 %
SV 6,6 % 7,1 % 0,5 %
Senterpartiet 11,2 % 11,3 % 0,1 %
Rødt 3,1 % 4,0 % 0,9 %
MDG 4,8 % 4,8 % 0,0 %
Andre partier 2,0 % 2,0 % 0,0 %

Barometer 4. sep 2017

Med pol vekt Uten pol. Vekt Differanse
Arbeiderpartiet 29,3 % 24,0 % -5,3 %
Fremskrittspartiet 12,8 % 15,4 % 2,6 %
Høyre 23,4 % 24,4 % 1,0 %
Kristelig Folkeparti 5,1 % 5,4 % 0,3 %
Venstre 3,9 % 4,1 % 0,2 %
SV 5,5 % 6,7 % 1,2 %
Senterpartiet 10,0 % 8,9 % -1,1 %
Rødt 3,8 % 4,5 % 0,7 %
MDG 3,9 % 4,4 % 0,5 %
Andre partier 2,2 % 2,2 % 0,0 %

Barometer 7. sep 2017

Med pol vekt Uten pol. Vekt Differanse
Arbeiderpartiet 28,0 % 22,9 % -5,1 %
Fremskrittspartiet 12,6 % 11,9 % -0,7 %
Høyre 21,5 % 23,1 % 1,6 %
Kristelig Folkeparti 4,7 % 7,3 % 2,6 %
Venstre 5,2 % 4,7 % -0,5 %
SV 8,1 % 8,7 % 0,6 %
Senterpartiet 10,7 % 12,1 % 1,4 %
Rødt 3,3 % 4,1 % 0,8 %
MDG 4,4 % 4,3 % -0,1 %
Andre partier 1,6 % 1,0 % -0,6 %

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode