Poll of polls

Kan Ap begrense lekkasjene?

Publisert 10. september 2017. Sist endret 10. september 2017.

Av Arbeiderpartiets 2013-velgere (874.769) antyder målingene at rundt regnet 2/3 er lojale ved avslutningen av valgkampen.

I overkant av ti prosent synes å ha satt seg på gjerdet. De siste tyve prosent av 2013-velgerne fordeler seg – omtrentlig – med 2/3 lekkasje til Sp+SV+MDG+R og rundt 1/3 til Frp+H+KrF+V.

Mandag kveld vet vi om Støre og hans partifeller har maktet å begrense disse lekkasjene, og øke egen lojalitet.

Snittet av landsmålingene 6–9 september gir 26,8 pst for Arbeiderpartiet – det samme som Høyres resultat i 2013. Et eventuelt slikt valg vil være partiets nest svakeste etter 1945. Bare 2001 med 24,3 er svakere.

Arbeiderpartiet fylkesmålinger – vektet mot stv 2013 (Respons,Sentio,MI)

2013 2017 Landstend Kilde
Troms 31,1 31,5 31,2 Respons/H
Rogaland 22,6 22,3 30,4 Respons/H
Vestfold 29,6 28,9 30,1 Respons/H
Buskerud 31,8 30,6 29,7 Sentio/NRK
Aust-Agder 28,0 26,6 29,3 Respons/Fevenn
Akershus 28,4 26,5 28,8 Respons/H
Møre og Romsdal 25,2 23,5 28,8 Respons/Adressa/RB/SMP
Hordaland 24,9 23,1 28,6 Respons/BT
Østfold 34,9 30,8 27,2 Sentio/NRK
Telemark 36,7 31,5 26,5 Sentio/Varden
Sogn og Fjordane 28,1 24,0 26,3 Sentio/NRK
Oslo 30,4 25,5 25,9 Sentio/KKRespons/Aftp
Oppland 41,0 33,7 25,3 MI/GD
V-Agder 23,8 19,3 25,0 Respons/Fevenn
Hedmark 43,2 34,9 24,9 Sentio/HA
Sør-Trøndelag 36,7 29,6 24,9 Respons/Adressa
N-Trøndelag 41,9 33,6 24,7 Respons/Adressa
Nordland 35,1 26,3 23,1 Respons/H
Finnmark 39,8 29,7 23,0 Respons/H
30,85 27,15

Ap fylkesmålinger – vektet mot kvlg 2015 (InFact)

2013 2017 Landstend
Hordaland 24,9 26,4 32,7
Vestfold 29,6 30,7 32,0
Rogaland 22,6 23,2 31,6
Østfold 34,9 35,1 31,0
Aust-Agder 28,0 27,3 30,1
Oslo 30,4 29,1 29,5
Akershus 28,4 26,9 29,2
Troms 31,1 29,0 28,8
V-Agder 23,8 22,0 28,5
Møre og Romsdal 25,2 23,3 28,5
Finnmark 39,8 36,3 28,1
Buskerud 31,8 28,6 27,7
Sør-Trøndelag 36,7 32,0 26,9
Hedmark 43,2 37,5 26,8
Sogn og Fjordane 28,1 24,3 26,7
Oppland 41,0 35,1 26,4
N-Trøndelag 41,9 34,8 25,6
Telemark 36,7 30,4 25,5
Nordland 35,1 28,0 24,6
30,85 28,93

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap