Poll of polls

Tosifret for Senterpartiet?

Publisert 10. september 2017. Sist endret 10. september 2017.

Både fylkes- og landsmålingene antyder at Senterpartiet har reelle sjanser for et tosifret landsresultat.

Enkelte målinger i sluttfasen kan skape en viss usikkerhet om hvilket utfall Vedum og hans partifeller kan forvente, bl.a. de siste målingene i Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag (Respons) og Troms.

For Senterpartiet er det, som for flere andre partier, avgjørende hvor store overganger partiet kan få fra Arbeiderpartiet. Respons for Aftp, Adressa og BT har for Sp registrert brutto henting fra Ap på 53.000 (18–23 aug), 52.000 (28–30 aug) og 63.000 (4–6 sep).

Senterpartiets brutto overganger fra Høyre har på de samme målingene vært 40.000 – 9.000 – 19.000.

Senterpartiet fylkesmålinger – vektet mot stv 2013 (Respons,Sentio,MI)

2013 2017 Landstend Kilde
Finnmark 3,7 14,1 20,9 Respons/H
V-Agder 3,0 7,5 13,7 Respons/Fevenn
Nordland 6,9 17,2 13,7 Respons/H
Østfold 4,1 10,1 13,5 Sentio/NRK
Troms 6,4 15,3 13,1 Respons/H
Telemark 4,5 10,7 13,0 Sentio/Varden
Hedmark 10,2 22,1 11,9 Sentio/HA
Vestfold 3,0 6,3 11,5 Respons/H
Oslo 0,9 1,7 10,4 Sentio/KK
Hordaland 4,4 8,1 10,1 Respons/BT
Buskerud 6,1 11,1 10,0 Sentio/NRK
Akershus 2,5 4,4 9,6 Respons/H
Oppland 12,3 20,0 8,9 MI/GD
Aust-Agder 4,5 7,3 8,9 Respons/Fevenn
Sør-Trøndelag 6,5 10,1 8,5 Respons/Adressa
Møre og Romsdal 8,2 12,4 8,3 Respons/Adressa/RB/SMP
Rogaland 5,3 7,3 7,5 Respons/H
Sogn og Fjordane 20,6 26,4 7,0 Sentio/NRK
N-Trøndelag 16,7 20,6 6,8 Respons/Adressa
5,48 9,70

Sp fylkesmålinger – vektet mot kvlg 2015 (InFact)

2013 2017 Landstend
Finnmark 3,7 14,3 21,2
V-Agder 3,0 11,0 20,1
Telemark 4,5 14,5 17,7
Aust-Agder 4,5 13,0 15,8
Vestfold 3,0 8,3 15,2
Akershus 2,5 6,5 14,2
Nordland 6,9 17,5 13,9
Hedmark 10,2 23,7 12,7
Østfold 4,1 9,4 12,6
Troms 6,4 13,2 11,3
Buskerud 6,1 11,6 10,4
Oppland 12,3 22,9 10,2
Hordaland 4,4 8,1 10,1
Møre og Romsdal 8,2 14,2 9,5
N-Trøndelag 16,7 27,7 9,1
Sør-Trøndelag 6,5 10,6 8,9
Oslo 0,9 1,4 8,5
Rogaland 5,3 8,2 8,5
Sogn og Fjordane 20,6 30,4 8,1
5,48 11,14

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp