Poll of polls

Blir Frp størst i Listhaugs hjemfylke?

Publisert 10. september 2017. Sist endret 10. september 2017.

Tabellen angir sist publiserte måling for Frp i hvert fylke vektet mot hhv 2013, rangert etter landstendens med vår rendyrkete prosentmetode. Fremskrittspartiet gjør det, ikke uventet, skarpest med vekting mot 2013.

Hareide vs Listhaug preget særlig innledningen av valgkampen. Listhaug er sitt partis toppkandidat i Møre og Romsdal, som historisk er blant KrFs sterkeste. Hvis KrF må kjempe mot sperregrensen valgnatten, vil Møre og Romsdal bli et nøkkelfylke.

Det er da en skjebnens ironi at siste måling i Møre og Romsdal (Respons for Adresseavisen) antyder at Fremskrittspartiet har en reell sjanse til å bli fylkets største parti, i kamp mot Ap og Høyre, og at et valg iht målingen vil føre til at Hareides parti taper distriktsmandatet. Skulle det skje, og KrF ikke kompenseres ved utjevning, vil det bli første gang i etterkrigstiden at KrF står uten representasjon fra Møre og Romsdal.

Tabellen er utarbeidet av Jon Aabye.

Frp fylkesmålinger - vektet mot stv 2013 (Respons,Sentio,MI)

2013 2017 Landstend Kilde
Finnmark 16,0 18,5 18,9 Respons/H
Oppland 12,3 14,0 18,6 MI/GD
Møre og Romsdal 20,1 22,4 18,2 Respons/Adressa/RB/SMP
Sør-Trøndelag 13,6 13,9 16,7 Respons/Adressa
V-Agder 18,3 18,7 16,7 Respons/Fevenn
Akershus 17,0 17,1 16,4 Respons/H
Sogn og Fjordane 10,8 10,8 16,4 Sentio/NRK
Nordland 18,8 17,8 15,5 Respons/H
Hordaland 15,1 14,0 15,2 Respons/BT
Troms 19,6 17,7 14,8 Respons/H
Rogaland 18,7 16,2 14,2 Respons/H
Østfold 19,6 16,9 14,1 Sentio/NRK
Aust-Agder 17,9 14,4 13,2 Respons/Fevenn
N-Trøndelag 12,9 10,2 12,9 Respons/Adressa
Buskerud 18,6 14,7 12,9 Sentio/NRK
Vestfold 19,5 15,1 12,7 Respons/H
Hedmark 13,6 10,1 12,1 Sentio/HA
Telemark 19,0 13,3 11,4 Sentio/Varden
Oslo 11,7 6,9 9,6 Sentio/KK
16,35 14,51

Frp fylkesmålinger - vektet mot kvlg 2015 (InFact)

2013 2017 Landstend
Rogaland 18,7 17,4 15,2
Møre og Romsdal 20,1 18,6 15,1
Finnmark 16,0 13,6 13,9
Hordaland 15,1 12,0 13,0
Akershus 17,0 13,5 13,0
Telemark 19,0 15,0 12,9
Aust-Agder 17,9 14,0 12,8
V-Agder 18,3 14,3 12,8
Østfold 19,6 14,8 12,3
Vestfold 19,5 14,5 12,2
Buskerud 18,6 13,4 11,8
Oslo 11,7 8,4 11,7
Oppland 12,3 8,5 11,3
Troms 19,6 13,5 11,3
Nordland 18,8 12,9 11,2
Sør-Trøndelag 13,6 9,3 11,2
Sogn og Fjordane 10,8 7,2 10,9
N-Trøndelag 12,9 7,5 9,5
Hedmark 13,6 7,0 8,4
16,35 12,48

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp