Poll of polls

Nord-Norge – InFact vs Respons

Publisert 4. september 2017. Sist endret 4. september 2017.

1) I Nordland og Finnmark er det de siste dagene publisert målinger av både InFact og Respons:

(i) InFact i begge fylker for NRK, 4. september 2017.

(ii) Respons for Høyre i Finnmark 1. sept og Nordland 4. sept.

2) Tabellen gjelder summen av disse fylkene basert på disse målingene.

3) Observasjoner:

(i) Forskjellen mellom byråene er mindre for Høyre enn på f.eks. Vestlandet. Det skyldes at vektingstallene fra 2013 og 2015 i Nordland og Finnmark ikke avviker meget (dvs Høyres resultater i stv 2013 vs kvlg 2015).

(ii) Forskjellen er større for Fremskrittspartiet, som f.eks. fikk 18,8 i Nordland i stv 2013 og 8,4 i 2015. Slike avvik i vektingstall gir under ellers like forhold klare avvik i barometertallene.

4) Forskjellene er ellers gjenkjennelige, bl.a. at Ap, Sp og MDG gjør det noe skarpere hos InFact.

Nordland + Finnmark – byråforskjeller?

Sum Nordland + Finnmark – InFact og Respons – sept 2017

InFact sep Respons sep
S-2013 % % %
Ap 61746 36,1 28,7 27,0
H 36303 21,2 16,4 18,8
Frp 31058 18,2 13,3 18,0
KrF 6003 3,5 2,8 3,0
Sp 10640 6,2 17,9 16,5
V 6297 3,7 3,6 2,8
SV 8859 5,2 7,7 7,8
MDG 3497 2,0 2,9 2,4
R 2515 1,5 4,4 2,1
Andre 4027 2,4 2,5 1,6
Frp+H+KrF+V 46,6 36,1 42,6
Ap+Sp+SV 47,5 54,3 51,3
SUM 170945

Johan Giertsen

Del på Facebook