Poll of polls

Vil Frp gjøre det skarpest av de tre store?

Publisert 3. september 2017. Sist endret 3. september 2017.

1) En av tabellene våre på stortingsforsiden har tittelen "Siste publiserte måling fra alle institutt siste uke". Snittet for de tre største partiene er der Ap 26,4 - H 24,1 - Frp 15,2. Dette beror på fem landsmålinger publisert 29-31 august.

2) Ser vi på endring mot 2013 i prosent (ikke prosentpoeng), får vi med disse snittene Fremskrittspartiet minus syv prosent - Høyre minus ti prosent - Arbeiderpartiet minus fjorten prosent.

3) Dette reiser spørsmålet om Frp kan komme til å gjøre det - relativt sett - skarpest av de tre største partiene.

4) Tabellen gjelder summen av de fire største fylkene iht Respons - Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland. Ser vi der på endring i prosent mot 2013, får vi Høyre minus fire prosent - Arbeiderpartiet minus seks prosent - Fremskrittspartiet minus syv prosent.

5) Forskjellene mellom disse fire største fylkene og snittet av de ferskeste landsmålingene må bl.a. sees i lys av at (i) Høyre har i år iflg Respons gjort det relativt sett skarpere i partiets kjerneområder på Østlandet enn i landet som helhet, og (ii) at Arbeiderpartiet holder iflg Respons sine nivåer i Hordaland og Rogaland mot 2013, men er ellers i hovedsak i minus mot 2013.

6) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Sum Oslo + Akershus + Rogaland + Hordaland

Respons i Oslo (for Venstre 25. aug), Akershus (for Høyre 30. aug), Rogaland (for Høyre 1. sep), Hordaland (for BT 1. sep). 42 pst av stemmene i 2013.

S-2013 % S-2017 % Landstend Mnd
Ap 323043 27,0 303029 25,3 28,93 50
H 374846 31,3 359373 30,0 25,70 45
Frp 183757 15,4 170617 14,3 15,18 28
KrF 67926 5,7 61154 5,1 5,03 9
Sp 36185 3,0 68282 5,7 10,34 18
V 76277 6,4 58552 4,9 4,01 7
SV 55280 4,6 67756 5,7 5,01 9
MDG 43598 3,6 54544 4,6 3,49 1
R 17245 1,4 42194 3,5 2,67 2
Andre 18662 1,6 11318 0,9
Frp+H+KrF+V 58,7 54,3 49,93 89
Ap+Sp+SV 34,6 36,7 44,28 77
SUM 1196819 1196819

Distr.mnd Distr.mnd
2013 2017
Ap 18 18
H 22 21
Frp 10 9
KrF 3 3
Sp 2 3
V 4 3
SV 2 2
MDG 1 2
R 0 1
Sum 62 62

62 distr.mnd i disse fylkene svarer til 41 pst av 150 distr.mnd i Stortinget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp