Poll of polls

Fylkesmålingene: Er MDG og Venstre over sperren?

Publisert 1. september 2017. Sist endret 1. september 2017.

1) Spørsmålet om Miljøpartiet De Grønne og/eller Venstre kommer over sperregrensen kan avgjøre om statsministeren 2017–2021 skal hete Erna eller Jonas.

2) Vekting mot 2015 (InFact)

a. Seksten fylker er målt med publisering fra primo august til og med 1. september med samlet 78 pst av stemmene i valget 2013.

b. Landstendens med vår beregningsmåte gir MDG 4,22 og Venstre 4,07.

3) Vekting mot 2013 (Respons, Sentio, Markedsinfo)

a. Tolv fylker er målt i samme periode med 73 pst av stemmene i 2013.

b. Landstendens med vår beregningsmåte gir MDG 3,42 og Venstre 4,05.

4) At MDG gjør det skarpere med vekting mot 2015, må sees i lys av at vektingstallet da er høyere enn hos 2013-byråene. MDG fikk nasjonalt 2,8 i 2013 og 4,2 i kvlg 2015.

5) Venstres vektingstall varierer mindre. Venstre fikk 5,2 i 2013 og 5,5 i kvlg 2015.

6) Vi takker Jon Aabye som daglig oppdaterer disse tabellene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V