Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Dødt løp Ap vs H

Publisert 30. mars 2011. Sist endret 3. april 2011.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt november: 19,5 %
Kommune 2019: 24,8 %

Uansett hvordan vi nå analyserer summen av et større antall lokale målinger, blir resultatet at målingene f.t. antyder tilnærmet dødt løp nasjonalt mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Etter årsskiftet er det publisert fylkestingsmålinger i Sogn og Fjordane, Telemark, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland, Rogaland. Disse seks fylkene leverte 43 pst av stemmene F-2007.

Hvis et veiet snitt av summen av disse fylkene svarer til landstendensen ved fylkestingsvalget, får Arbeiderpartiet 27,6 og Høyre 27,2.

Resonnementet er:

1) Arbeiderpartiet fikk 264.260 stemmer i disse seks fylkene F-2007. Forutsatt (1) samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007, og (2) at valgresultatet svarer til målingene, får Ap 237.143 stemmer i disse fylkene. Dette gir (avrundet) 0,90 mot F-2007, et fall på 10 prosent. Når Ap's resultat F-2007 på 30,8 multipliseres med nevnte kvotient, blir lands"resultatet" 27,6.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt november: 26,4 %
Kommune 2019: 20,1 %

2) Høyre fikk 180.173 stemmer i disse seks fylkene F-2007. Forutsatt (1) samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007, og (2) at valgresultatet svarer til målingene, får H 260.373 stemmer i disse fylkene. Dette gir (avrundet) 1,45 mot F-2007, et pluss på 45 prosent. Når Høyres resultat F-2007 på 18,8 multipliseres med nevnte kvotient, blir lands"resultatet" 27,2.

I vår nasjonale poll of polls fylkestingsvalg har vi f.t. inne disse seks fylkene. I tillegg har vi inne målinger fra fem fylker publisert annet halvår 2010. Poll of polls fylkestingsvalget basert på disse 11 fylkene gir Ap 28,2 og Høyre 27,3. Vi ser at målingene publisert etter årsskiftet har brakt Ap marginalt ned, mens Høyre holder stillingen i forhold til partiets nivåer på fylkestingsmålingene annet halvår 2010.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H