Poll of polls

Ap landstendens Innlandet 26,6

Publisert 22. august 2017. Sist endret 22. august 2017.

Hedmark og Oppland – InFact for VG – begge opptatt i går mandag 21. august 2017.

1) Sammenlignet med målingene i begge fylkene fra InFact for NRK, Oppland Arbeiderblad og Glåmdalen publisert i går 21. august, er det minus for Arbeiderpartiet i begge fylkene.

2) Sees begge fylkene samlet, har Arbeiderpartiet iflg InFact for VG 36,3 pst. Partiet fikk 42,1 i summen av Hedmark og Oppland i 2013. Det er et fall på nesten fjorten prosent. Et eventuelt tilsvarende fall i landet som helhet vil gi Ap 26,6.

3) Summen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet – begge fylkene sett samlet – er iflg InFact for VG 59,6 pst. Målingen i går fra InFact for NRK m.fl. hadde 62,4.

44) Målingen for Ap i Oppland på 35,1 pst (InFact for VG) vil – hvis den svarer til valgresultatet – bli partiets svakeste i fylket i etterkrigstiden. Ap fikk 36,4 i Oppland i 2001. Det samme gjelder målingen fra samme kilde på 37,5 i Hedmark. Ap fikk 37,6 i Hedmark i 2001.

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / VG 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Høyre 26/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 25/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 13/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 4/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 44/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 21/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 48/14 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 21/14 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / H / KrF / V / Frp 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 34/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 23/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 10/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 6/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 40/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 23/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Høyre 26/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 InFact / VG 34/17
Ap 50,3 52,0 35,0 38,6 41,0 35,7 35,1
Høyre 16,3 18,5 12,5 16,3 12,9 12,9 15,1
Frp 0,7 2,6 8,6 8,3 5,9 6,7 8,5
SV 3,7 3,7 5,6 3,6 3,7 4,7 4,8
Sp 16,6 0,0 26,0 24,3 23,9 26,4 22,9
KrF 7,2 6,6 1,6 3,1 3,1 2,4 2,2
Venstre 3,8 0,0 2,4 3,0 2,1 1,4 1,8
MDG 0,0 0,0 2,3 1,0 3,8 3,4 2,6
Rødt 0,0 0,3 3,6 0,9 1,3 3,4 3,7
Andre 1,5 16,4 2,5 0,9 2,3 3,0 3,4
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 67,4 69,9 70,2 66,5
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 30,7 24,0 23,4 27,6
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 30,4 29,1 30,2 26,9
| Last ned

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / VG 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Høyre 26/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 2/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 6/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 44/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Høyre 26/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 InFact / VG 34/17
Ap 54,9 56,0 33,1 40,1 40,3 38,8 37,5
Høyre 15,4 17,6 10,6 14,3 11,5 11,0 11,7
Frp 0,0 2,3 8,4 10,6 7,4 7,6 7,0
SV 6,6 7,8 6,9 3,6 3,6 5,4 6,3
Sp 13,9 0,0 28,0 21,6 25,5 23,9 23,7
KrF 4,4 0,0 1,6 3,1 3,5 2,0 2,9
Venstre 1,9 0,0 2,3 1,5 2,5 3,4 3,5
MDG 0,0 0,0 2,1 2,5 2,2 3,1 2,8
Rødt 0,0 0,3 3,4 1,6 2,0 2,0 2,0
Andre 2,9 16,0 3,6 1,0 1,4 2,8 2,8
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 66,9 71,4 70,1 69,5
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 29,5 24,9 24,0 25,1
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 26,2 31,5 29,3 30,1
| Last ned

Sum Hedmark + Oppland

aug.01=InFact for Oppl. Arb.bl, Glåmdalen, Østlendingen, NRK. aug.02=InFact for VG. August 2017.

S-2013 %-vis aug.01 %-vis aug.02 %-vis
Ap 92744 42,1 82082 37,3 79972 36,3
H 41137 18,7 26256 11,9 29408 13,4
Frp 28999 13,2 15763 7,2 17021 7,7
KrF 6289 2,9 4832 2,2 5632 2,6
SP 24645 11,2 55297 25,1 51312 23,3
V 8053 3,7 5336 2,4 5878 2,7
SV 7558 3,4 11135 5,1 12258 5,6
MDG 4807 2,2 7146 3,2 5949 2,7
R 1590 0,7 5906 2,7 6228 2,8
Andre 4310 2,0 6379 2,9 6474 2,9
Nydalen 38,4 23,7 26,3
Ap+Sp+SV 56,8 67,5 65,2
SUM 220132 220132 220132

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner