Poll of polls

Fylkesmålingene: KrF ned

Publisert 18. august 2017. Sist endret 18. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. KrFs landstendens basert på disse målingene er 4,7.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket. Respons har målt Rogaland i august, men ikke tidligere i år. Denne målingen er sammenstilt med Sentios måling for Ap i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir KrF landstendens 5,1.

5) Oversikten gjelder fylker med målinger publisert fra 1. til 18. august.

6) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

KRF - fylkesmålinger før og etter 1.august

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Troms 3659 3001 4,6 4502 6,9 InFact
V-Agder 13536 9178 3,8 13865 5,7 Respons
Sogn og Fjordane 4952 3181 3,6 3425 3,9 InFact
Østfold 8828 7234 4,6 8492 5,4 InFact
Finnmark 1117 1280 6,4 1356 6,8 InFact
Aust-Agder 7019 7296 5,8 7800 6,2 InFact
Hordaland 22114 18618 4,7 19191 4,9 InFact/ Respons
Telemark 6610 6264 5,3 5677 4,8 InFact
Akershus 10377 5782 3,1 9959 5,4 InFact
N-Trøndelag 2707 4973 10,3 2754 5,7 Sentio
Buskerud 4863 4494 5,2 5094 5,9 Respons/InFact
Rogaland 25585 21413 4,7 20210 4,4 ResponsSentio
Vestfold 6735 5798 4,8 5936 4,9 Respons
118102 98512 4,66 108261 5,12

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF