Poll of polls

Fylkesmålingene: Høyre opp

Publisert 18. august 2017. Sist endret 18. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Høyres landstendens basert på disse målingene er 23,5.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket. Respons har målt Rogaland i august, men ikke tidligere i år. Denne målingen er sammenstilt med Sentios måling for Ap i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir Høyre landstendens 21,7.

5) Oversikten gjelder fylker med målinger publisert fra 1. til 18. august.

6) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Høyre – fylkesmålinger før og etter 1.august

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Troms 19663 15359 20,9 13594 18,5 InFact
V-Agder 26818 26753 26,7 21578 21,6 Respons
Sogn og Fjordane 11635 8931 20,6 9298 21,4 InFact
Østfold 39703 32868 22,2 31295 21,1 InFact
Finnmark 8032 5159 17,2 4670 15,6 InFact
Aust-Agder 16303 11888 19,5 10882 17,9 InFact
Hordaland 89682 74186 22,2 67884 20,3 InFact/ Respons
Telemark 21300 13703 17,2 13800 17,4 InFact
Akershus 108860 101193 24,9 91556 22,5 InFact
N-Trøndelag 11128 9333 22,5 11245 27,1 Sentio
Buskerud 43515 40599 25,0 37303 23,0 Respons/InFact
Rogaland 72470 67607 25,0 63036 23,3 Respons/Sentio
Vestfold 41357 39617 25,7 37547 24,3 Respons
510466 447196 23,49 413688 21,73

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H