Poll of polls

Fylkesmålingene: Senterpartiet ned

Publisert 18. august 2017. Sist endret 18. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Senterpartiets landstendens basert på disse målingene er 11,3.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket. Respons har målt Rogaland i august, men ikke tidligere i år. Denne målingen er sammenstilt med Sentios måling for Ap i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir Sp landstendens 12,9.

5) Oversikten gjelder fylker med målinger publisert fra 1. til 18. august.

6) Tittelen på disse kommentarene er om partiene går "opp" eller "ned" iht fylkesmålingene før og etter august. "Opp" betyr at landstendens iht målinger etter 1. august er høyere enn landstendensen i de samme fylkene iht siste måling før 1. august – og motsatt for "ned". Det betyr at "opp" eller "ned" i denne relasjonen ikke knytter seg til stv 2013 vs august 2017.

7) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Sp - fylkesmålinger før og etter 1.august

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Troms 5636 13858 13,5 15182 14,8 InFact
V-Agder 2962 8006 14,8 7128 13,2 Respons
Sogn og Fjordane 12619 20860 9,1 20676 9,0 InFact
Østfold 6405 18085 15,5 19500 16,7 InFact
Finnmark 1403 6741 26,3 5799 22,7 InFact
Aust-Agder 2815 8177 15,9 8680 16,9 InFact
Hordaland 12490 22198 9,7 25492 11,2 InFact/ Respons
Telemark 4360 16248 20,4 16340 20,5 InFact
Akershus 8111 22487 15,2 28591 19,3 InFact
N-Trøndelag 12796 19508 8,4 22950 9,8 Sentio
Buskerud 9110 14681 8,8 21573 13,0 Respons/InFact
Rogaland 12621 16601 7,2 19729 8,6 Respons/Sentio
Vestfold 4084 9525 12,8 13666 18,3 Respons
95412 196975 11,31 225306 12,94

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp