Poll of polls

Fylkesmålingene: MDG opp

Publisert 18. august 2017. Sist endret 18. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. MDGs landstendens basert på disse målingene er 4,1.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket. Respons har målt Rogaland i august, men ikke tidligere i år. Denne målingen er sammenstilt med Sentios måling for Ap i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir MDG landstendens 3,2.

5) Oversikten gjelder fylker med målinger publisert fra 1. til 18. august.

6) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Mdg - fylkesmålinger før og etter 1.august

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Troms 2190 2472 3,1 2648 3,4 InFact
V-Agder 2196 2636 3,3 2343 3,0 Respons
Sogn og Fjordane 1032 1468 4,0 489 1,3 InFact
Østfold 3168 4718 4,2 4875 4,3 InFact
Finnmark 844 866 2,9 1280 4,2 InFact
Aust-Agder 1242 1824 4,1 1698 3,8 InFact
Hordaland 9171 10884 3,3 12030 3,7 InFact/ Respons
Telemark 2116 4502 5,9 3524 4,6 InFact
Akershus 9804 14777 4,2 11565 3,3 InFact
N-Trøndelag 1051 535 1,4 1071 2,8 Sentio
Buskerud 3345 3895 3,2 3595 3,0 Respons/InFact
Rogaland 5267 12511 6,6 4331 2,3 Respon/Sentio
Vestfold 3407 4003 3,3 2209 1,8 Respons
44833 65091 4,05 51658 3,21

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG