Poll of polls

Fylkesmålingene: SV uendret

Publisert 17. august 2017. Sist endret 17. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. SVs landstendens basert på disse målingene er 5,12.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir SV landstendens 5,16.

5) Fordi det bare er publisert målinger i tolv fylker etter 1. august, er det disse tolv fylkene som er sammenstilt med forrige måling fra samme byrå i de samme fylkene.

6) For SV gjelder denne oversikten fylker med målinger publisert fra 1. august til 17. august kl. 21.

7) Vi vil publisere tilsvarende tabeller for de øvrige partiene i løpet av de nærmeste dagene.

8) Tittelen på disse kommentarene vil være om partiet går "opp" eller "ned" iht fylkesmålingene. "Opp" betyr at landstendens iht målinger etter 1. august er høyere enn landstendensen i de samme fylkene iht siste måling før 1. august – og motsatt for "ned". Det betyr at "opp" eller "ned" i denne relasjonen ikke knytter seg til stv 2013 vs august 2017.

9) Fordi SV har 5,12 vs 5,16 pst, bruker vi karakteristikken "uendret".

10) Disse tabellene må, som annen informasjon om målinger på disse nettsidene, leses i lys av at det er feilmarginer ved målinger.

11) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

SV – fylkesmålinger før og etter 1. august 2017

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Troms 5 688 8562 6,2 7503 5,4 InFact
V-Agder 2 568 3320 5,3 1953 3,1 Respons
Sogn og Fjordane 2 076 2386 4,7 1835 3,6 InFact
Østfold 3 668 4875 5,4 5976 6,7 InFact
Vestfold 5 266 5798 4,5 5936 4,6 InFact
Finnmark 1952 3201 6,7 3465 7,3 InFact
Aust-Agder 1652 2327 5,8 2139 5,3 InFact
Hordaland 14143 15325 4,4 16470 4,8 InFact/ Respons
Telemark 3192 4209 5,4 4796 6,1 InFact
Akershus 11305 15741 5,7 16384 5,9 InFact
N-Trøndelag 2596 2984 4,7 2754 4,3 Sentio
Buskerud 4094 4195 4,2 4195 4,2 Respons/InFact
58200 72923 5,12 73406 5,16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV