Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkesmålingene: Venstre opp

Publisert 17. august 2017. Sist endret 17. august 2017.

1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017.

2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Venstres landstendens basert på disse målingene er 3,95.

3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første august fra samme byrå. InFacts måling i Akershus 17. august er derfor sammenstilt med InFacts måling i Akershus 25. juni. I Finnmark er InFacts måling 16. august sammenstilt med InFacts måling i Finnmark 19. juli – osv. For Hordaland er det tatt snitt av InFact og Respons. I Buskerud er siste måling fra Respons. Dette byrået har ingen tidligere måling i Buskerud i år. Målingen fra Respons i Buskerud er derfor sammenstilt med forrige måling fra InFact i fylket.

4) Målingene før 1. august i disse fylkene gir Venstre landstendens 3,62.

5) Fordi det bare er publisert målinger i tolv fylker etter 1. august, er det disse tolv fylkene som er sammenstilt med forrige måling fra samme byrå i de samme fylkene.

6) For Venstre gjelder denne oversikten fylker med målinger publisert fra 1. august til 17. august kl. 21.

7) Vi vil publisere tilsvarende tabeller for de øvrige partiene i løpet av de nærmeste dagene.

8) Tittelen på disse kommentarene vil være om partiet går "opp" eller "ned" iht fylkesmålingene. "Opp" betyr at landstendens iht målinger etter 1. august er høyere enn landstendensen i de samme fylkene iht siste måling før 1. august – og motsatt for "ned". Det betyr at "opp" eller "ned" i denne relasjonen ikke knytter seg til stv 2013 vs august 2017.

9) At Venstre går "opp", bygger derfor på 3,95 etter 1. august mot 3,62 før.

10) Disse tabellene må, som annen informasjon om målinger på disse nettsidene, leses i lys av at det er feilmarginer ved målinger.

11) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Venstre – fylkesmålinger før og etter 1. august 2017

Fylke Stv.2013 aug.17 Landstend Før aug.17 Landstend Kilde
Akershus 20217 15741 4,1 11886 3,1 InFact
Aust-Agder 3033 2705 4,7 1698 2,9 InFact
Telemark 3393 3034 4,7 2447 3,8 InFact
Finnmark 1359 1393 5,4 1469 5,7 InFact
Hordaland 16614 10885 3,4 11171 3,5 InFact/ Respons
V-Agder 4205 3417 4,2 3906 4,9 Respons
Vestfold 6228 4417 3,7 5384 4,5 InFact
Østfold 5723 2988 2,7 4089 3,7 InFact
Sogn og Fjordane 3883 3059 4,1 2141 2,9 InFact
Troms 3687 3089 4,4 2118 3,0 InFact
N-Trøndelag 3158 2448 4,1 2219 3,7 Sentio
Buskerud 6913 5992 4,5 5693 4,3 Respons/InFact
78413 59168 3,95 54221 3,62

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V