Poll of polls

Norstat: SV+MDG+R henter 45.000 fra Ap

Publisert 16. august 2017. Sist endret 16. august 2017.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,1-5,90,8
H23,80,13,4
Frp16,72,75,1
SV5,20,9-2,4
Sp9,2-2,4-4,3
KrF5,00,61,2
V3,90,5-0,7
MDG4,61,80,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 950 (gir vanlige feilmarginer).

Norstat for NRK – Stortinget – publisert 15. august 2017.

Vi takker kommentator Lars Nehru Sand for innsyn i bakgrunnstallene. Vi viser til hans solide analyse.

1) Målingen har uvanlig kraftige utslag mot juni fra Norstat for NRK, særlig for Arbeiderpartiet, men også for Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

2) Arbeiderpartiets netto minus mot SV+MDG+R er 45.000 mot 6.000 i juni. Minuset i august fordeler seg med netto 25.000 til SV, 7.000 til Rødt, 13.000 til MDG. Lekkasjen på 45.000 svarer til rundt 1,5 prosentpoeng.

3) Summen av Fremskrittspartiet og Høyre hadde i juni hos Norstat for NRK en netto lekkasje på 100.000 til summen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I august er dette 55.000.

4) Arbeiderpartiets lojalitet var 66 hos Norstat for NRK i august mot 74 i juni fra samme kilde.

5) Høyre kan heller ikke være tilfreds med sin lojalitet. Knapt 67 hos Norstat og 66 hos Respons er under normale omstendigheter neppe tilstrekkelig for høyere nivåer enn snittet første halvår.

6) Fremskrittspartiet gjorde det skarpt med måling på 16,7 – fire promille sterkere enn stv 2013. En viktig årsak var iflg Norstat et positivt netto bytteforhold mot Høyre på hele 39.000.

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232. Overgangstall avrundet til nærmeste hele tusen.

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16
Frp til Ap 15000 29000 15000 18000 29000 12000 24000 10000 26000 26000 22000 12000 15000 13000 12000
Ap til Frp 3000 11000 3000 8000 6000 3000 6000 5000 6000 8000 12000 3000 17000 0 7000
Nto pluss Frp -12000 -18000 -12000 -10000 -23000 -9000 -18000 -5000 -20000 -18000 -10000 -9000 2000 -13000 -5000
H til Ap 34000 49000 40000 36000 55000 18000 55000 73000 51000 21000 60000 33000 64000 38000 37000
Ap til H 27000 14000 25000 8000 8000 24000 16000 17000 21000 32000 19000 19000 15000 25000 21000
Nto pluss Ap 7000 35000 15000 28000 47000 -6000 39000 56000 30000 -11000 41000 14000 49000 13000 16000
H til Frp 52000 19000 16000 11000 41000 28000 36000 48000 28000 27500 19000 33000 35000 32000 15000
Frp til H 13000 29000 49000 31000 32000 27000 17000 22000 31000 15500 23000 28000 21000 6000 31000
Nto pluss H -39000 10000 33000 20000 -9000 -1000 -19000 -26000 3000 -12000 -4000 -5000 -14000 -26000 16000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

aug.17 19000
jun.17 53000
mai.17 26000
apr.17 38000
mar.17 70000
feb.17 3000
jan.17 57000
des.16 61000
nov.16 50000
okt.16 7000
sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 23000

Norstat for NRK – lojalitet

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Ap 66 74 74 75 73 75 79 79 81 82 77 85 77 77 79 79 80
Frp 79 61 62 60 63 59 65 72 61 70 78 72 76 78 81 81 82
H 67 69 63 65 63 70 68 71 71 77 70 68 63 73 71 69 68
KrF 68 54 68 68 63 76 69 68 72 65 63 79 78 79 80 79 72
R 78 79 93 88 63 57 81 60 76 67 92 73 74 87 81 38 63
Sp 80 89 86 76 83 83 76 67 86 80 77 89 78 76 81 86 86
SV 53 65 48 67 67 50 76 71 77 66 66 73 61 71 68 63 55
V 39 50 42 35 46 45 47 37 44 59 47 46 45 53 48 50 41
MDG 64 58 49 64 38 62 55 39 39 73 69 64 42 58 65 61 72

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013: Ap 874.769 – V 148.275

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til V 7000 5000 6000 9000 15000 0 8000 10000 16000 2500 14000 9000 7000 13000 11000 17000 3000 3000
V til Ap 7000 16000 26000 26000 26000 8000 21000 15000 19000 6000 17000 19000 14000 13000 19000 8000 17000 9000
Netto pluss Ap 0 11000 20000 17000 11000 8000 13000 5000 3000 3500 3000 10000 7000 0 8000 -9000 14000 6000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013: Ap 874.769 – SV 116.021

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 29000 13000 31000 9000 10000 33000 4000 16000 3500 5000 0 3000 11000 26000 7000 17000
SV til Ap 4000 16000 18000 26000 21000 31000 3000 13000 9000 25500 11000 10000 10000 5000 5000 6000
Netto pluss SV 25000 -3000 13000 17000 -11000 2000 1000 3000 -5500 -20500 -11000 -7000 1000 21000 2000 11000

Norstat for NRK – V vs H

2013: V 148.275 – H 760.232

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16
V til H 5000 11000 12000 17000 9000 12000 14000 17000 9000 2500 7000
H til V 15000 0 7000 7000 0 7000 14000 6000 8000 6000 7000
Nto pluss H -10000 11000 5000 10000 9000 3000 0 11000 1000 -4000 0

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16
Ap 17 16 13 15 12 13 15 13 10 10 15 9 14
Frp 6 19 15 17 15 23 27 13 22 17 11 16 13
H 14 15 23 21 17 19 16 11 16 13 15 20 19
KrF 8 22 21 10 24 13 15 18 19 22 18 8 6
R 0 12 0 12 37 0 0 18 6 17 0 27 13
Sp 7 6 9 9 7 7 17 8 10 10 10 7 10
SV 24 12 17 20 10 4 10 8 9 7 19 10 22
V 37 17 25 26 23 29 24 25 20 23 25 25 25
MDG 10 22 19 9 11 25 13 22 30 3 5 23 30

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16
Ap 28 31 32 38 31 41 44 33 50 39 35 36
Frp 11 14 9 9 14 11 17 15 12 10 14 16
H 25 19 19 21 22 17 23 24 15 26 27 21
KrF 4 3 5 2 0 1 3 0 1 1 2 0
R 2 1 3 2 5 2 2 2 1 0 1 3
Sp 7 15 14 13 12 6 3 10 2 4 8 8
SV 7 8 7 4 4 9 3 7 8 5 3 6
V 5 1 2 6 4 5 2 10 5 2 7 3
MDG 7 4 4 3 3 4 2 0 3 11 3 6

Norstat for NRK – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013, overgangstallene avrundet til nærmeste fem hundre.

Snitt 2017 aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 3000 5000 4500 0 5500 0 5000 0 0 5500 0 10000 4000 5500 5000 7000 7500 0 5000
Frp 5500 10000 20000 0 3500 5500 0 0 5000 5000 4000 0 0 12000 0 3000 8000 0 2500
H 7000 10000 0 8000 0 3500 8500 18500 5000 0 10500 11000 10500 4500 6500 0 8500 10500 2500
KrF 105500 108000 85500 107500 108000 100000 120500 110000 108500 113500 102500 100000 124500 124000 125500 127500 124500 114500 123000
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0
Sp 9000 12500 14000 4000 16000 11000 4000 0 7000 0 2000 6000 0 0 5500 0 3500 0 0
SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
V 1000 0 0 0 7000 0 0 0 4500 3500 4000 3500 0 0 0 0 0 4500 0
MDG 1000 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 4000 0 4500 0 0 0 0
Andre 1000 0 0 5000 3500 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0
25000 13000 33500 15000 38500 20500 24000 28500 30500 35500 28500 12000 9500 8000 21000 6500 29000 25000

Norstat for NRK – overganger til KrF fra Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

Snitt 2017 aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra Ap 3500 7000 0 0 0 3500 11000 3500 0 3500 5000 4000 2500 0 0 0 0 0 0
Fra Frp 5000 0 12000 0 13500 0 10000 0 0 0 7000 0 0 5000 0 0 0 0 0
Fra H 6000 0 8000 6000 11500 8000 7000 3000 8000 0 0 0 0 0 0 2500 4500 10000 3000
Fra Sp 500 0 0 0 0 0 0 3000

Norstat for NRK – Senterpartiet vs Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – Sp 155.357

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Sp til Ap 2000 4000 0 11500 10500 6500 0
Ap til Sp 47000 36000 37000 36000 67000 29000 11000
Nto Ap til Sp 45000 32000 37000 24500 56500 22500 11000
Sp til H 3500 4000 0 0 3000 0 0
H til Sp 18000 38000 26500 27500 28500 15000 14000
Nto H til Sp 14500 34000 26500 27500 25500 15000 14000
Sp til Frp 2000 0 0 0 0 3000 5500
Frp til Sp 23500 13000 24500 26500 14000 30000 0
Nto Frp til Sp 21500 13000 24500 26500 14000 27000 5500
Nto F+H til Sp 36000 47000 51000 54000 39500 42000
Nt0 F+H til Ap 19000 53000 26000 38000 70000 3000
Nto F+H til Ap+Sp 55000 100000 77000 92000 109500 45000

Antall "ikke sikker" – gjerdesittere

aug.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17
Ap 145500 142000 115500 128500 107000
R 0 3500 0 3500 11000
Sp 10000 9000 14000 14500 11000
SV 27500 14000 19000 23500 12000
MDG 8000 17000 15000 8000
Sum 191000 185500 163500 177000 149000
Frp 27000 87000 71500 80000 71000
H 109500 115500 177500 158000 132000
KrF 13000 35000 33500 15000 39000
V 54500 25000 37000 39000 35000
Sum 204000 262500 319500 292000 277000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap