Poll of polls

Lav lojalitet: Ap 69 – H 67

Publisert 6. august 2017. Sist endret 6. august 2017.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap31,9-0,35,6
H26,13,25,7
Frp13,8-0,92,2
SV4,60,0-3,0
Sp9,5-0,2-4,0
KrF4,7-0,50,9
V3,1-0,2-1,5
MDG2,1-1,8-1,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1006 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 5. august 2017.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset i Klassekampen for avisens generøsitet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Partiene sliter med lojaliteten. Dette er en av mange målinger i år som kan antyde lav mobilisering og lav valgdeltakelse. Av stortingspartiene er det iflg Norfakta bare KrF og Sp som har lojalitet over 70.

2) Arbeiderpartiet har hatt lojalitet under 70 på tre av de fire siste målingene fra Norfakta for Nationen og Klassekampen – 69 i august. Av de øvrige 31 pst av 2013-velgerne har tolv gått til andre partier, atten har satt seg på gjerdet, og en pst "vil ikke stemme".

3) Høyre har iflg Norfakta ikke vært over 70 i lojalitet i år – 67 på denne. Av de øvrige 33 pst av 2013-velgerne har tolv satt seg på gjerdet, to "vil ikke stemme", og nitten pst har gått til andre partier.

4) Årsaken til Høyres fremgang mot juli (fra 22,9 til 26,1) er i hovedsak (i) større pluss mot Frp, (ii) større mobilisering av hjemmesittere, og (iii) at lojaliteten relativt sett er bedret mot Ap – 76 vs 65 i juli mot 69 vs 67 i august.

5) SVs bytteforhold mot Ap er bedre enn i juli. Dette er en av mange målinger som viser viktigheten for SV av positiv utveksling mot sin tidligere regjeringspartner Ap.

6) Arbeiderpartiets beskjedne lojalitet motsvares som nevnt av at nesten hver femte 2013-velger har satt seg på gjerdet. Det fører til at blokkenes antall gjerdesittere er omtrent det samme i denne undersøkelsen.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Frp til Ap 32000 28000 32000 19000 14000 19000 51000 37000 28000 14000 23000
Ap til Frp 9000 17000 17000 0 9000 9000 9000 0 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -23000 -11000 -15000 -19000 -5000 -10000 -42000 -37000 19000 -5000 -14000
H til Ap 53000 61000 46000 53000 61000 61000 53000 106000 91000 46000 106000
Ap til H 17000 26000 26000 35000 26000 26000 17000 35000 17000 17000 35000
Nto pluss Ap vs H 36000 35000 20000 18000 35000 35000 36000 71000 74000 29000 71000
H til Frp 23000 38000 30000 23000 23000 23000 38000 38000 30000 38000 30000
Frp til H 51000 46000 32000 32000 65000 56000 32000 60000 28000 83000 37000
Nto pluss H vs Frp 28000 8000 2000 9000 42000 33000 -6000 22000 -2000 55000 7000
Nto pluss Ap vs Frp+H 59000 46000 35000 40000 45000 78000 108000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
SV til MDG 5000 6000 8000 7000 5000 10000 7000 5000 0 2000 0
MDG til SV 0 0 6000 3000 6000 6000 4000 10000 6000 9000 0
Nto pluss MDG vs SV 5000 6000 -2000 4000 -1000 4000 3000 -5000 -6000 -7000 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
V til Ap 31000 15000 28000 28000 16000 18000 40000 18000 27000 24000 12000
Ap til V 0 0 9000 9000 0 9000 9000 9000 0 9000 0
Nto pluss V vs Ap -31000 -15000 -19000 -18000 -16000 -9000 -31000 -9000 -27000 -15000 -12000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Høyre

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 760.232

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16
V til H 12000 15000 13000 19000 7000 18000 19000 9000 10000
H til V 8000 15000 15000 8000 0 8000 8000 15000 8000
Nto pluss H vs V 4000 0 -2000 11000 7000 10000 11000 -6000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
R til Ap 4000 0 0 1500 7000 0 3000 0 1000 7000 3000
Ap til R 0 0 17000 9000 9000 0 0 9000 0 9000 9000
Nto pluss R vs Ap -4000 0 17000 7500 2000 0 -3000 9000 -1000 2000 6000

Senterpartiets bytteforhold – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Ap til Sp 44000 35000 61000 44000 52000 26000 44000 17000 26000 9000 17000
Sp til Ap 0 3000 17000 8000 5000 9000 11000 5000 16000 9000 20000
Nto pluss Sp vs Ap 44000 32000 44000 36000 47000 17000 33000 12000 10000 0 3000
Frp til Sp 14000 28000 23000 23000 0 14000 14000 5000 14000 9000 5000
Sp til Frp 3000 11000 3000 5000 3000 3000 2000 3000 0 5000 3000
Nto pluss Sp vs Frp 11000 17000 20000 18000 -3000 11000 12000 2000 14000 4000 2000
H til Sp 30000 23000 23000 46000 46000 30000 30000 0 23000 8000 8000
Sp til H 0 5000 2000 0 0 9000 0 9000 0 0 0
Nto pluss Sp vs H 30000 18000 21000 46000 46000 21000 30000 -9000 23000 8000 8000
Nto pluss Sp vs F+H 41000 46000 41000 64000 43000 32000 42000 -7000
Nto pluss Ap vs F+H 59000 46000 35000 37000 40000 45000 78000 108000
Nto pluss Ap+Sp vs F+H 100000 92000 76000 101000 83000 77000 120000 101000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
R til SV 0 5000 0 0 0 0 3000 2000 2000 4000 3000
SV til R 9000 16000 8000 7000 7000 3000 10000 10000 10000 0 0
Nto pluss R vs SV 9000 11000 8000 7000 7000 3000 -7000 8000 8000 -4000 -3000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Ap til SV 26000 17000 26000 17000 26000 17000 26000 17000 17000 9000 9000
SV til Ap 9000 6000 13000 32000 24000 6000 29000 16000 15000 2000 13000
Nto pluss Ap vs SV -17000 11000 -13000 15000 -2000 -11000 3000 -1000 -2000 -7000 4000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Ap 33 32 14 39 28 40 38 43 42 46 48
Frp 15 10 22 5 14 10 6 2 10 8 10
H 33 12 22 21 24 19 30 36 17 17 27
Sp 6 10 18 7 10 12 8

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Ap 69 76 62 67 73 73 67 76 77 78 81
Frp 62 61 57 61 63 57 56 48 64 64 58
H 67 65 68 62 62 64 67 58 59 65 63
KrF 74 77 59 66 57 62 75 65 61 66 69
R 69 53 79 92 78 35 65 67 67 64 60
Sp 76 80 72 77 88 72 75 72 73 71 70
SV 65 58 50 36 43 60 39 54 65 71 72
V 34 37 27 35 47 37 37 50 30 55 58
MDG 35 62 40 49 45 35 49 43 44 41 56

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16
Ap 18 9 16 18 12 15 18 12 11 12 9
Frp 12 10 12 18 17 13 14 20 13 11 15
H 13 13 12 15 17 16 13 17 18 16 13
KrF 15 9 23 13 19 20 14 8 12 17 18
R 12 24 13 3 0 16 15 13 15 0 0
Sp 22 6 9 15 6 13 14 12 12 18 8
SV 12 9 14 16 13 14 13 6 8 13 11
V 34 26 24 23 17 26 8 25 26 15 10
MDG 20 25 38 26 11 16 25 20 18 13 10

Norfakta for Nationen og Klassekampen – antall gjerdesittere ("vet ikke")

aug.17 jul.17 jun.17 mai.17 apr.17
Ap 157000 79000 140000 157000 105000
Sp 34000 10000 14000 23000 9000
SV 14000 10000 16000 19000 15000
Ap+Sp+SV 205000 99000 170000 199000 129000
Frp 56000 46000 56000 83000 79000
H 99000 99000 91000 114000 129000
KrF 24000 14000 36000 21000 30000
V 50000 38000 36000 34000 25000
Frp+H+KrF+V 229000 197000 219000 252000 263000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H