Poll of polls

Landsdelene – vektet mot 2013

Publisert 23. juli 2017. Sist endret 23. juli 2017.

1) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye, og angir nivåene i landsdelene etter siste måling i hvert fylke vektet mot 2013. Buskerud er f.t. eneste fylke som ikke har måling vektet mot 2013, og der er brukt siste måling av InFact for Drammens Tidende.

2) Observasjoner:

(i) Senterpartiet gjør det ikke uventet relativt sett sterkest der partiet i 2013 scoret under landssnittet, og øker derfor forholdsvis mest i og nær Oslo.

(ii) Arbeiderpartiets har mest å gå på i kjerneområdene nord for Dovre, og har – heller ikke det uventet – størst relativ vekst der partiet scoret lavt i 2013, dvs i sørvest.

(iii) Kristelig Folkeparti er sårbare for svikt i kjerneområdene i sør og vest, iIllustrert ved svake tall i vest og sterke i sør. Skulle partiet måles feil i sør hvor det f.t. er svakest datagrunnlag, er sperren nær. KrF synes f.t å score sterkest hos InFact, av en for oss ukjent grunn.

(iv) Venstre har en tung del av stemmene i og nær Oslo. Konsentrerer partiet ressursene i Oslo, Akershus og Hordaland, og lykkes Skei Grande i å mobilisere der, kan valgnatten bli hyggeligere enn mange av målingene i andre kvartal har antydet.

(v) Høyre er stabile i landstendens mellom regionene, men er ikke uventet sterkest i og nær Oslo.

(vi) For SV er det jevne tall i landstendens. Særlig i nord scorer partiet sterkest hos InFact.

Nord-Norge

Nordland,Troms,Finnmark

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 89182 34,4 83982 32,4 29,04
H 55966 21,6 46021 17,8 22,05
Frp 48373 18,7 39402 15,2 13,32
KrF 9662 3,7 8444 3,3 4,89
Sp 16276 6,3 43160 16,7 14,53
V 9984 3,9 8207 3,2 4,30
SV 14547 5,6 14348 5,5 4,03
MDG 5687 2,2 5636 2,2 2,76
R 4123 1,6 6600 2,5 1,74
Andre 5415 2,1 3415 1,3
Nydalen 44,55
Ap+Sp+SV 47,61
SUM 259215 259215

Trøndelag

N-Trøndelag og S-Trøndelag

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 96405 38,3 89724 35,6 28,70
H 50058 19,9 43431 17,2 23,26
Frp 33740 13,4 27511 10,9 13,33
KrF 9269 3,7 6894 2,7 4,16
Sp 24147 9,6 41406 16,4 9,40
V 12618 5,0 10505 4,2 4,35
SV 12588 5,0 15336 6,1 4,98
MDG 6591 2,6 7547 3,0 3,19
R 2090 0,8 3493 1,4 1,82
Andre 4360 1,7 6019 2,4
Nydalen 45,10
Ap+Sp+SV 43,08
SUM 251866 251866

Oslofjorden

Akershus, Østfold, Vestfold, Oslo

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 293144 30,4 309278 32,0 32,54
H 293754 30,4 276691 28,7 25,25
Frp 153096 15,9 122999 12,7 13,14
KrF 35790 3,7 30646 3,2 4,79
Sp 21563 2,2 58818 6,1 14,95
V 60787 6,3 40433 4,2 3,48
SV 42163 4,4 43906 4,5 4,26
MDG 35735 3,7 33356 3,5 2,60
R 15579 1,6 33471 3,5 2,34
Andre 13485 1,4 15498 1,6
Nydalen 46,65
Ap+Sp+SV 51,74
SUM 965096 965096

Vestlandet

Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 178909 24,5 193403 26,4 33,34
H 211381 28,9 178665 24,4 22,66
Frp 123793 16,9 115059 15,7 15,20
KrF 65437 8,9 49844 6,8 4,26
Sp 49479 6,8 85204 11,6 9,44
V 39289 5,4 34542 4,7 4,60
SV 27659 3,8 29549 4,0 4,37
MDG 17433 2,4 18794 2,6 3,01
R 4775 0,7 8128 1,1 1,86
Andre 13336 1,8 18303 2,5
Nydalen 46,71
Ap+Sp+SV 47,14
SUM 731491 731491

Sørlandet

Vest-Agder, Aust-Agder

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 40850 25,4 44270 27,6 33,42
H 43121 26,9 36485 22,7 22,68
Frp 29141 18,2 27075 16,9 15,19
KrF 20555 12,8 19903 12,4 5,41
Sp 5777 3,6 13292 8,3 12,61
V 7238 4,5 5416 3,4 3,91
SV 4220 2,6 4092 2,5 3,97
MDG 3438 2,1 3098 1,9 2,51
R 805 0,5 2024 1,3 2,74
Andre 5395 3,4 4885 3,0
Nydalen 47,20
Ap+Sp+SV 50,00
SUM 160540 160540

Østlandet

Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud

2013 % 2017 % Landstendens
Ap 176279 37,7 174530 37,3 30,53
H 105952 22,6 88940 19,0 22,51
Frp 75417 16,1 51865 11,1 11,24
KrF 17762 3,8 15637 3,3 4,92
Sp 38115 8,1 85528 18,3 12,30
V 18359 3,9 12857 2,7 3,66
SV 14844 3,2 15742 3,4 4,34
MDG 10268 2,2 8271 1,8 2,25
R 3379 0,7 8506 1,8 2,74
Andre 7446 1,6 5945 1,3
Nydalen 42,33
Ap+Sp+SV 47,17
SUM 467821 467821

Johan Giertsen

Del på Facebook