Poll of polls

Sp vinner i nord – lav lojalitet

Publisert 20. juli 2017. Sist endret 20. juli 2017.

Stortinget – Nordland, Troms og Finnmark – InFact for NRK, juli 2017.

Vi retter en hjertelig takk til redaksjonssjef Adrian Dahl Johansen for innsyn i InFacts matrise i Nordland. Vi er også kjent med matrisen i Troms.

Se tabellen om landsdelen som helhet som er basert på målingene i de tre nordligste fylkene. Vi takker Jon Aabye for beregningen.

1) Sammenlignes landsdelen med stv 2013, er Senterpartiet vinneren.

2) Sammenlignes landsdelen med forrige måling fra InFact i de tre nordligste fylkene, har Høyre størst pluss, foran Senterpartiet.

3) Senterpartiet er iflg InFact nest størst i landsdelen som helhet med vekting mot 2015. I de eneste kjente målingene i år vektet mot 2013 i nord, Respons for Høyre i juni, ble Høyre nest størst, men også der hadde Sp – ikke uventet – størst pluss mot valget for fire år siden.

4) Arbeiderpartiet fikk 34,4 i Nord-Norge i 2013. I målingene fra juli 2016 til januar 2017 hadde Ap 38–39. Ap gikk deretter ned. InFacts tre målinger i juli gir Ap 30,6 i landsdelen. Det svarer til en landstendens på rundt 27,5.

5) Lojaliteten mot kvlg 2015 (som InFact vekter mot) er lav for de fleste partiene, unntatt Sp. Lojaliteten mot 2015 i Nordland (Troms i parentes): Ap 70 (69) – Frp 69 (69) – H 63 (61) – KrF 57 (57) – V 38 (22) – SV 54 (55) – Sp 83 (81) – R 40 (43) – MDG 31 (47).

6) Fordi InFact vekter mot 2015 som hadde lavere valgdeltakelse enn stv 2013, vil InFacts lojalitetsprosenter bli regnet av lavere stemmetall enn byråene som vekter mot 2013.

7) InFacts målinger i tabellen er for oppdragsgiverne Amedia, iFinnmark, Nordlys og NRK.

Nord-Norge: 2017 – 2016 – 2013

Summen av Nordland,Troms og Finnmark

S-2013 2013 % jul.17 jun.17 jun.17 mar.17 jan.17 des.16 sep.16 jul.16
Ap 89 182 34,40 30,55 31,21 32,4 31,9 39,5 38,53 38,32 38,40
H 55 966 21,59 16,76 15,2 17,8 14,5 15,4 16,10 16,78 17,70
Frp 48 373 18,66 11,79 13,05 15,2 10,5 12,1 12,50 14,43 13,50
KrF 9 662 3,73 4,42 4,2 3,3 2,5 3,3 4,73 4,55 4,10
Sp 16 276 6,28 18,53 17,56 16,7 21 12,5 10,87 8,72 10,20
V 9 984 3,85 2,87 2,91 3,2 2,9 2,4 2,87 3,33 3,00
SV 14 547 5,61 7,16 6,67 5,5 7,3 7,4 6,32 6,01 5,20
MDG 5 687 2,19 2,75 2,58 2,2 2,3 1,8 2,58 2,18 2,40
R 4 123 1,59 3,38 4,08 1,7 4,1 3,1 3,08 3,72 3,20
Andre 5 415 2,09 1,77 2,52 3,1 2,42 1,96 2
259 215 InFact InFact Respons InFact InFact InFact InFact InFact

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner