Poll of polls

Ap opp i seks fylker – ned i ti

Publisert 19. juli 2017. Sist endret 19. juli 2017.

1) Basert på sist publiserte måling 19. juli 2017, er Arbeiderpartiet i pluss mot 2013 i seks fylker: Rogaland, Vestfold, Vest-Agder, Østfold, Akershus og Aust-Agder.

2) Målingene gir et uendret Ap i tre fylker: Møre og Romsdal, Buskerud og Oppland.

3) Etter siste måling er Arbeiderpartiet i minus mot 2013 i ti av nitten fylker: Oslo, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms, Telemark, Sør-Trøndelag, Hedmark, Nord-Trøndelag, Finnmark, Nordland.

4) Skulle valget svare til siste måling i hvert fylke, og fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2013, får Arbeiderpartiet nasjonalt 31,2 pst mot 30,84 i 2013. Veksten er i overkant av tre promille, svarende til 9.000 stemmer.

5) Denne beregningen (siste måling i hvert fylke, samme antall godkjente stemmer i fylkene som i 2013) gir nasjonalt fem partier i pluss mot forrige valg:

(i) Senterpartiet +7,0.
(ii) Rødt +1,3.
(iii) Sosialistisk Venstreparti +0,7.
(iv) Miljøpartiet De Grønne +0,5.
(v) Arbeiderpartiet +0,3.

6) Vi minner om feilkildene ved (fylkes)målingene og beregningsmåten. Fylkesmålinger har som regel færre spurte enn nasjonale målinger. InFact for NRK i Troms og Finnmark 19. juli 2017 har f.eks. begge i overkant av 600 spurte, mot normalt tusen på de fleste av InFacts fylkesmålinger og over 2.000 for InFacts nasjonale målinger for VG. En beregning basert på fylkesmålinger vil dessuten gå over en lengre tidsperiode enn en landsmåling som er et øyeblikksbilde med intervjuer over to–tre dager.

7) Vestlandet er f.t. et tema i flere medier. For Arbeiderpartiet er det ikke enkelt å forene målingene i juni i Rogaland med 30,0 (InFact for Hgsd Avis) og Hordaland med 24,2 (Respons for Bergens Tidende). I disse fylkene med en delvis sammenfallende velgerstruktur vil valget trolig gi mindre forskjeller for Arbeiderpartiet enn disse målingene antyder.

8) Vekting mot 2015 (InFact) eller 2013 (de øvrige byråene) gir ikke uventet forskjeller i barometertallene. Et spørsmål er om forskjellene mellom InFact og de øvrige også kan ha andre årsaker enn vektingsvalget. Det skal vi komme tilbake til.

9) Vi takker Jon Aabye for beregningene.

Arbeiderpartiet – sist publiserte fylkesmåling

2017 2013 Landstendens Kilde Dato
Rogaland 72179 54 462 40,9 InFact/HA 29.jun
Vestfold 45554 40 869 34,4 InFact/Amedia 20.jun
V-Agder 25777 23 227 34,2 Respons/Fevennen 26.jun
Akershus 97017 91 364 32,7 InFact/RB 25.jun
Østfold 57715 54 910 32,4 InFact/Amedia 06.jun
A-Agder 18493 17 623 32,4 Respons/Fevennen 28.jun
Møre og Romsdal 36109 36 048 30,9 Respons/Adressa/Smp 23.jun
Buskerud 47640 47 572 30,9 InFact/DT 22.jun
Oppland 44038 44 050 30,8 InFact/OA 04.jul
Oslo 104911 106 001 30,5 Respons/Aftp 23.jun
Sogn og Fjordane 16761 17 183 30,1 Sentio/NRK 05.mai
Hordaland 69317 71 216 30,0 Respons/BT 30.jun
Troms 26658 27 436 30,0 InFact/NRK 19.jul
Telemark 34062 35 963 29,2 InFact/Amedia 04.jul
S-Trøndelag 60501 64 351 29,0 Respons/Adressa 23.jun
Hedmark 45427 48 694 28,8 InFact/NRK/ØSTL 04.jul
N-Trøndelag 29223 32 054 28,1 Respons/Adressa 23.jun
Finnmark 13482 15 003 27,7 InFact/NRK 19.jul
Nordland 39053 46 743 25,8 InFact/NRK 12.jul
Godkjente stemmer 883917 874769 31,16

Arbeiderpartiet – siste fylkesmåling – prosentpoeng

Kilde: Se den andre tabellen på denne nettsiden

2017 2013 Endring
Rogaland 30,0 22,6 7,4
Vestfold 33,0 29,6 3,4
V-Agder 26,4 23,8 2,6
Østfold 36,7 34,9 1,8
Akershus 30,2 28,4 1,8
A-Agder 29,4 28,0 1,4
Møre og Romsdal 25,2 25,2 0,0
Buskerud 31,8 31,8 0,0
Oppland 41,0 41,0 0,0
Oslo 30,1 30,4 -0,3
Sogn og Fjordane 27,4 28,0 -0,6
Hordaland 24,2 24,9 -0,7
Troms 30,2 31,1 -0,9
Telemark 34,8 36,7 -1,9
S-Trøndelag 34,5 36,7 -2,2
Hedmark 40,3 43,2 -2,9
N-Trøndelag 38,2 41,9 -3,7
Finnmark 35,8 39,8 -4,0
Nordland 29,3 35,1 -5,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap