Poll of polls

Venstre på vippen i Bergen?

Publisert 23. mars 2011. Sist endret 3. april 2011.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt mai: 5,8 %
Kommune 2023: 5,0 %

Det er sannsynlig at Venstre fortsetter på vippen i Oslo, senest bekreftet ved målingen fra Aften / Respons i dag. Kan Venstre også komme på vippen i Bergen? Hvis ja, vil partiet få en innflytelse i landets to største byer - med over 17% av nasjonens folketall - som er vesentlig større enn partiets andel av velgerne. I tillegg kommer symboleffekten av - eventuelt - å være på vippen i både Oslo og Bergen.

Byrådspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fikk samlet 52,8 pst av stemmene i Bergen i 2007. I de fire siste målingene i byen har byrådspartiene notert 59,4 (oktober), 57,9 (desember), 55,9 (februar), 53,5 (mars). De to første er fra Bergensavisen / TNS Gallup, de to siste fra Bergens Tidende / Respons. Endringene siden 2007 er at Høyre er styrket. Frp og KrF er begge svekket.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205

Det er f.t. kanskje ikke sannsynlig at Venstre kommer på vippen i Bergen. Men sjansen rykker nærmere. Spørsmålet om Venstre kommer på vippen vil bl.a. bero på Venstres og Høyres evne til å mobilisere borgerlige velgere som er i tvil om de skal stemme Venstre eller Høyre.

Venstres bytteforhold mot Høyre i Bergen er negativt, men mindre negativt enn i landet som helhet. Skulle Bergen Venstre komme dithen at partiet avgir omtrent like mange velgere til Høyre som Venstre mottar fra Høyre, stiger sjansene for at byrådet taper sitt flertall og Venstre kommer på vippen. For Venstre dreier dette seg i hovedsak om å stanse lekkasjen av egne 2009-velgere. For Høyre er spørsmålet om partiet kan bevare en attraktivitet som fortsatt sikrer store overganger fra både Venstre og andre konkurrenter.

På mars-målingen i Bergen er både Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne inne med mandat. Skulle det skje i valget, kan det - avhengig av stemmefordelingen - styrke Venstres sjanser til å komme på vippen.

Respons' målinger i mars i Trondheim (Adresseavisen), Bergen (Bergens Tidende) og Oslo (Aften) har alle gitt SV et pluss, etter en serie svake lokale målinger for SV i februar og mars.

Se nærmere Bergens Tidende 23. mars 2011 side 10.

Bergen 1979 - 2011

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BA okt 10 BA des 10 BT feb 11 BT mar 11
A 28,8 28,7 23,9 25,4 31,6 24,5 24,4 27,4 26,1
Sp 1,5 1,5 2,8 3,1 2,9 1,7 1,1 0,7 1,2
SV 4,4 5,8 7,1 7,5 7 4 5,9 5,5 6,1
R 1,7 1,1 4,5 3,5 3,3 4,7 4,6 3,3 3,7
A+Sp+SV+R 36,4 37,1 38,3 39,5 44,8 34,9 36 36,9 37,1
Frp 4,9 7,2 20,2 21,2 20,2 16,8 18,9 17,4 16,8
H 39 40,8 26,3 23,9 22,7 38,5 35,9 34,2 33,5
KrF 10,5 9,1 6,3 6,7 5,5 4,1 3,1 4,3 3,2
V 6,4 4,2 5,8 6 5,4 3,4 5 6,8 6,5
F+H+K+V 60,8 61,3 58,6 57,8 53,8 62,8 62,9 62,7 60

Kolonnen "BA" = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
Kolonnen "BT" = K-målinger Bergens Tidende / Respons.
Bergen leverte K-2007 117.627 godkjente stemmer = 52,9% av stemmene i Hordaland fylke.

Mulige koalisjoner for dannelse av byråd etter valget 2011

Bergen bystyre 67 representanter. Byrådet er f.t. dannet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne er holdt utenfor.

H+F H+F+K H+K+V H+F+ K+V A+Sp+SV A+Sp+ SV+R A+Sp+ SV+V A+Sp+ SV+V+R
K-2007 32 36 26 40 23 26 27 30
21.11.2010 33 36 26 39 25 28 28 31 BA/Gallup
20.02.2010 34 37 27 40 24 27 27 30 BA/Gallup
28.04.2010 32 35 29 39 24 27 28 31 BA/Gallup
30.06.2010 36 39 33 43 22 24 26 28 BA/Gallup
27.08.2010 37 40 33 43 20 23 23 25 BA/Gallup
28.09.2010 36 39 32 43 21 24 25 28 BT/Respons
25.10.2010 38 41 31 43 21 24 23 26 BA/Gallup
11.12.2010 37 39 29 42 22 25 25 28 BA/Gallup
21.02.2011 35 38 31 43 22 24 27 29 BT/Respons
23.03.2011 34 36 29 40 23 25 27 29 BT/Respons

BA/Gallup = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
BT/Respons = K-målinger Bergens Tidende / Respons.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner