Poll of polls

MDG må øke lojaliteten

Publisert 6. juli 2017. Sist endret 6. juli 2017.

1) MDG hadde med 3,2 pst i juni sitt beste snitt på landsmålingene siden juni i fjor.

2) Partiet gjør det, ikke uventet, sterkest med vekting mot 2015.

3) Skal partiet over sperregrensen, synes oppgaven klar – lojaliteten må opp. Det blir vanskelig å vokse fra 2,8 i 2013 til fire pst i 2017 med lojalitet rundt 50 slik tabellene under antyder.

4) MDGs lojalitetsproblem er en del av det større bildet så langt i 2017 – tendensene til demobilisering av velgermassen.

5) Merk at når matrisene inneholder få respondenter fra MDG (typisk fylker der partiet scorer under landssnittet) vil lojalitetstallene være særlig usikre.

6) For innsyn i bakgrunnstall takker vi kommentator Lars Nehru Sand (NRK), redaktør Aglen (Adresseavisen), journalist Tone Sandberg (Fædrelandsvennen), avdelingsleder Østrem (Aftenposten), reportasjesjef Skrunes (Bergens Tidende) og Høyres Hovedorganisasjon.

7) Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellene.

Respons – mai/juni 2017 – lojalitet Miljøpartiet De Grønne

Gjelder lojalitet mot stv 2013

Fylke Kilde S-2013 Lojale Lojalitet %
N-Trøndelag Rsp/Adressa 1 051 815 77,5
Hedmark Rsp/H 2 224 1388 62,4
Nordland Rsp/H 2 653 1565 59
Hordaland Rsp/BT 9 171 5182 56,5
Finnmark Rsp/H 844 466 55,2
Møre og R Rsp/Adressa 1 963 950 48,4
Oslo Rsp/Aftp 19 356 9330 48,2
Akershus Rsp/H 9 804 4726 48,2
Troms Rsp/H 2 190 837 38,2
S-Trøndelag Rsp/Adressa 5 540 1961 35,4
V-Agder Rsp/Fvn 2 196 578 26,3
Vestfold Rsp/H 3 407 702 20,6
A-Agder Rsp/Fvn 1 242 195 15,7
Oppland Rsp/H 2 583 292 11,3
64224 28984 45,1

Respons – mai/juni 2017 – MDG i fylkene

S 13 Mai/juni 17 Over-/underskudd
Møre og Romsdal 1 963 3439 1476
N-Trøndelag 1 051 1760 709
Hedmark 2 224 2818 594
Hordaland 9 171 9739 568
Nordland 2 653 3066 413
S-Trøndelag 5 540 5787 247
V-Agder 2 196 2343 147
Finnmark 844 716 -128
Oslo 19 356 19170 -186
Troms 2 190 1854 -336
A-Agder 1 242 755 -487
Akershus 9 804 8674 -1130
Vestfold 3 407 2209 -1198
Oppland 2 583 1075 -1508
SUM 64 224 63 405 -819

MDG – lojalitet nasjonalt andre kvartal 2017

Norstat/NRK april 63,5
Norstat/NRK mai 48,5
Norstat/NRK juni 57,9
Rsp/Aftp/BT april 34,5
Rsp/Aftp mai 57,2
Rsp/Aftp/BT juni 46,1
Snitt 51,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG