Poll of polls

Hvor går Ap frem?

Publisert 4. juli 2017. Sist endret 4. juli 2017.

1) De fjorten fylkene som er målt av Respons i mai og juni, antyder 30,5 pst for Arbeiderpartiet nasjonalt (30,8 i 2013). Siste nasjonale måling gir 30,6 (Norstat for Vårt Land 29. juni).

2) Respons har funnet pluss for Ap mot 2013 i fem fylker – Akershus, Vestfold, Vest-Agder, Aust-Agder, Troms. I Møre og Romsdal ble Ap målt uendret mot 2013. Se tabellen som med takk er utarbeidet av Jon Aabye.

3) I de øvrige åtte fylkene som Respons har målt, er Ap i minus mot 2013 iflg dette byrået, men – NB – merk feilkildene ved målinger.

4) De fem fylkene som Respons ikke har målt er Østfold, Buskerud, Telemark, Sogn og Fjordane og Rogaland. I de fire førstnevnte samlet er Arbeiderpartiet i netto pluss på knapt tusen velgere, gitt sist publiserte måling i hvert fylke.

5) Av disse er det pluss for Ap mot 2013 i Østfold, uendret i Buskerud, et marginalt minus i Sogn og Fjordane og minus i Telemark.

6) Da er det Rogaland som gjenstår. De fire målingene i oljefylket i år har snitt for Ap på 29 pst (22,6 i 2013). Skulle Ap oppnå dette i valget, blir det pluss 15.000 stemmer mot 2013, som vil bringe Ap til rundt 31 pst nasjonalt – forutsatt fylkesmålingene som nevnt.

7) Målingene i Rogaland i år er to InFact (Stvgr Aftenbl og Hgsd Avis) og to Sentio (hhv H og Ap). Det kan reises spørsmål ved alle fire målinger.

8) For InFact er problemet manglende etterprøvbarhet, bl.a. fordi byrået ikke opplyser råtall. For Sentio knytter spørsmålene seg til byråets råtallsjustering. Vi skal komme tilbake til Rogaland mot slutten av denne uken.

9) I den automatisk genererte beregningen på våre nettsider av et «landsresultat» basert på sist publiserte måling i hvert fylke har Arbeiderpartiet i dag 31,1 pst.

10) Dette er en beregning med ni fylker målt av InFact, ni av Respons og en fra Sentio. I Rogaland ligger Ap her inne med 30,0 pst iht InFact for Hgsd Avis 29. juni.

Arbeiderpartiet mai/juni 2017 – Respons

S-2013 Mai/juni 2017 Over-/underskudd Kilde
Akershus 91 364 97760 6396 Rsp/H
Vestfold 40 869 44174 3305 Rsp/H
V-Agder 23 227 25777 2550 Rsp/Fvn
A-Agder 17 623 18493 870 Rsp/Fvn
Troms 27 436 27805 369 Rsp/H
Møre og Romsdal 36 048 36109 61 Rsp/Adressa
Finnmark 15 003 14725 -278 Rsp/H
Oslo 106 001 104911 -1090 Rsp/Aftp
Hordaland 71 216 69317 -1899 Rsp/BT
Oppland 44 050 41460 -2590 Rsp/H
N-Trøndelag 32 054 29223 -2831 Rsp/Adressa
Hedmark 48 694 45202 -3492 Rsp/H
S-Trøndelag 64 351 60501 -3850 Rsp/Adressa
Nordland 46 743 41452 -5291 Rsp/H
664 679 656 909 -7 770
«Landstendens» 30,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap