Poll of polls

Ap størst i sør

Publisert 28. juni 2017. Sist endret 28. juni 2017.

Stortinget – Aust- og Vest-Agder – Respons for Fædrelandsvennen – publisert 26. og 28. juni 2017.

1) Målingene fordeler distriktsmandatene som i 2013, bortsett fra at Arbeiderpartiet vinner Høyres andre mandat i Vest-Agder.

2) Fremskrittspartiet synes lite skadet av turbulensen i fylkespartiet i Aust-Agder.

3) Kristelig Folkeparti gjør det skarpere i sine kjerneområder i den sørligste landsdelen enn i landet ellers

5) KrF-nestleder Ropstad beholder utjevningsmandatet i Aust-Agder hvis siste måling i hvert fylke pr. onsdag 28. juni svarer til resultatet valgnatten.

6) Landstendens med vår beregningsmåte iht tretten fylkesmålinger fra Respons publisert 23. mai – 28. juni 2017: Ap 30,5 – H 24,2 – Frp 13,7 – KrF 4,8 – Sp 11,8 – V 3,9 – SV 4,3 – MDG 2,7 – R 2,1.

7) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Aust- og Vest-Agder – Respons for Fæ.vennen – juni 2017

Summen av begge fylkene

S-2013 % jun.17 %
Ap 40850 25,45 44270 27,58
H 43121 26,86 36485 22,73
Frp 29141 18,15 27075 16,86
KrF 20555 12,80 19903 12,40
Sp 5777 3,60 13292 8,28
V 7238 4,51 5416 3,37
SV 4220 2,63 4092 2,55
MDG 3438 2,14 3098 1,93
R 805 0,50 2024 1,26
Andre 5395 3,36 4885 3,04
Sum 160540 160540

Vest-Agder fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 1 3 3 3 2 2 4 2 4 4 2
S2005 1 1 2 2 3 1 3 4 4 3 5 2
S2009 1 2 3 2 2 1 3 4 3 2 4 1
S2013 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2
S2017 1 1 3 3 3 2 3 5 3 4 5 2
S2021 1 2 3 3 4 1 2 3 3 3 4 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Fevennen 26/17 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1
Respons / Fevennen 11/16 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1
Respons / Fevennen 36/13 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2
Respons / Fevennen 33/13 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2
Respons / Fevennen 12/13 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2
Respons / Fevennen 13/12 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Fevennen 33/13 Respons / Fevennen 36/13 Respons / Fevennen 11/16 Respons / Fevennen 26/17
Ap 23,4 26,7 20,8 24,0 24,4 26,6 26,4
Høyre 29,7 34,4 21,3 31,6 27,2 26,3 22,1
Frp 1,4 3,9 13,1 17,1 17,6 17,4 17,1
SV 2,4 2,4 5,3 1,7 2,8 3,0 2,0
Sp 7,8 8,3 10,3 3,3 3,7 3,7 7,3
KrF 20,1 19,1 13,9 15,0 13,8 15,1 14,2
Venstre 6,8 3,7 3,6 5,1 4,6 3,1 4,0
MDG 0,0 0,0 3,2 1,6 2,9 2,6 2,4
Rødt 0,3 0,3 3,2 0,3 0,7 1,1 1,3
Andre 8,2 1,3 5,3 0,3 2,3 0,7 3,2
R+SV+Ap+Sp 34,0 37,7 39,6 29,3 31,6 34,4 37,0
Frp+H+KrF+V 57,9 61,1 51,9 68,8 63,2 61,9 57,4
Sp+KrF+V 34,7 31,1 27,9 23,4 22,1 21,9 25,5
| Last ned

Aust-Agder fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2005 2 2 3 3 3 0 1 2 1 1 2 0
S2009 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2013 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2017 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1
S2021 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Fevennen 26/17 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 21/17 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Fevennen 12/16 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 21/14 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Fevennen 36/13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Respons / Fevennen 33/13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
InFact / Agderp 32/13 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 24/13 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Fevennen 12/13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
InFact / Agderp 25/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Fevennen 13/12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Agderp 46/10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Agderp 21/14 Respons / Fevennen 12/16 InFact / Agderp 21/17 Respons / Fevennen 26/17
Ap 33,5 34,4 24,5 31,7 33,7 30,4 29,4
Høyre 26,4 31,9 20,2 24,3 22,2 17,3 23,7
Frp 2,8 4,8 13,3 17,7 17,2 12,5 16,5
SV 1,7 2,3 5,5 2,0 3,1 3,4 3,4
Sp 8,3 5,3 13,5 5,3 5,2 13,8 9,8
KrF 16,2 16,6 8,7 9,3 8,5 12,4 9,6
Venstre 6,3 3,9 3,2 4,4 5,5 2,7 2,4
MDG 0,0 0,0 3,0 3,9 2,6 2,7 1,2
Rødt 0,0 0,2 3,7 1,2 0,7 1,8 1,2
Andre 4,8 0,6 4,2 0,3 1,1 2,9 2,0
R+SV+Ap+Sp 43,5 42,2 47,3 40,2 42,7 49,4 43,8
Frp+H+KrF+V 51,7 57,2 45,4 55,7 53,4 44,9 52,2
Sp+KrF+V 30,8 25,8 25,5 19,0 19,2 28,9 21,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner