Poll of polls

Sentrum på vippen i Tønsberg

Publisert 19. mars 2011. Sist endret 3. april 2011.

Kommunevåpen
Tønsberg kommune
Folketall: 41 421

Fremskrittspartiet og Høyre ville samlet fått flertall i Tønsberg bystyre hvis målingen 30. oktober 2010 fra Tønsbergs Blad / Analysebyrået SMI hadde blitt valgresultatet. Undersøkelsen publisert 19. mars 2011 fra samme avis og byrå gir derimot Frp og Høyre mindretall med 19 av bystyrets 39 mandater.

Forutsatt samme antall godkjente stemmer som i K-2007, vil Frp og Høyre få flertall med 20 mandater hvis (1) Senterpartiet faller 12 stemmer, eller (2) hvis Høyre øker 82 stemmer. Høyre vil da ta Sp's annetmandat.

Gitt denne undersøkelsen, er det mest sansynlig at ordfører Petter Berg (H) beholder sin posisjon etter valget.

Tønsbergs Blad opplyser at 429 velgere ble spurt i perioden 3-15 mars 2011, og at utvalget er "representativt". pollofpolls.no legger til grunn at utvalget er tilfeldig trukket, og ikke forhånds- eller selvrekruttert.

Se nærmere Tønsbergs Blad 19. mars 2011 side 6-7.

Tønsberg 2007-2011

K 2007 TB 30. okt 2010 TB 19. mars 2011 Mandater gitt målingen 19. mars 2011
R 1,3 1 1,1 0
SV 7,8 10,2 4,7 2
Ap 24,7 20,5 25,7 10
Sp 3,1 1,1 3,9 2
KrF 5,9 4 5,8 2
Bylisten mot bomring 2,8 4,9 4,4 2
V 4,6 4,9 5,8 2
H 20,6 29,2 26,8 10
Frp 28,9 24,6 22,2 9

Tønsberg leverte 16.908 godkjente stemmer K-2007 = 21,9 pst av 77.226 stemmer i Vestfold fylke.
TB = Måling Tønsbergs Blad / Analysebyrået SMI.
Tønsberg bystyre 39 representanter.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner